#3 CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA CẤU TRÚC HOPE CẦN BIẾT [ĐẦY ĐỦ]

Trong cuộc sống, khi muốn thể hiện mong muốn, hy vọng một điều gì đó, ta thường sử dụng cấu trúc wish. Nhưng bên cạnh đó, ta còn có thể sử dụng cấu trúc hope để câu văn hay hơn và tránh mắc phải lỗi lặp từ trong câu. Vậy hai cấu trúc này có đặc điểm, cách sử dụng như thế nào? Nó khác với cấu trúc wish ra sao? Hãy cùng nhau tham khảo bài viết dưới đây của Wow English nhé!

#3 CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA CẤU TRÚC HOPE CẦN BIẾT [ĐẦY ĐỦ]

Cấu trúc Hope là gì?

Cấu trúc hope là một cấu trúc rất linh hoạt và nó thường được dùng ở thì hiện tại, với “hope” ý nói tới tương lai.

Theo sau cấu trúc hope là một mệnh đề thì hiện tại đơn, thì tương lai đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn.

 • Ví dụ: I hope you get a good score. (Tôi hy vọng rằng bạn đạt được điểm cao)

Thông thường, người ta thường dùng cấu trúc "I hope + mệnh đề thì hiện tại". Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể dùng “will” trong những ngữ cảnh nhất định.

 • Ví dụ: I hope that you will come to my birthday party. (Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến tiệc sinh nhật của tôi)

Cấu trúc Hope có cấu trúc và cách sử dụng như thế nào?

Công thức chung:

S + hope (that) + S + V

hoặc

S + hope + to V

Trong cấu trúc "hope + mệnh đề", “that” có thể được lược bỏ vì điều này không ảnh hưởng đến nghĩa của cả câu.

Ví dụ:

 • She hopes that her father picks her up from school. (Cô ấy hy vọng bố cô đón cô từ trường học)
 • James and Jennie hope their mother cooked soup for dinner. (James và Jennie hy vọng mẹ của họ đã nấu súp cho bữa tối)
 • I hope to pass the entrance exam and get into Foreign Trade University. (Tôi hy vọng sẽ đậu bài kiểm tra đầu vào và được nhận vào đại học Ngoại Thương)

Để trả lời, chúng ta có thể sử dụng hai cách ngắn gọn dưới đây: 

 • I hope so. (Tôi (cũng) hy vọng như vậy)
 • I hope not. (Tôi hy vọng là không)

Hy vọng cho hiện tại

Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại đơn (với động từ nguyên thể) hoặc thì hiện tại tiếp diễn trong cấu trúc hope nói về hy vọng điều gì đó cho hiện tại.

Công thức chung:

S + hope (that) + S + V(s/es)

hoặc

S + hope (that) + S + be + V-ing

Ví dụ:

 • I hope that the weather where you live is nice. (Tôi hy vọng chỗ bạn thời tiết đẹp)
 • I hope that he is having the best time of his life. (Tôi hy vọng anh ấy đang tận hưởng cuộc sống của mình)

Hy vọng cho tương lai

Khi nói về hy vọng điều gì đó cho tương lai, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc hope với thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn (ít phổ biến hơn so với thì hiện tại đơn). Việc chọn thì thường không làm thay đổi ý nghĩa của cả câu.

Công thức chung:

S + hope (that) + S + V(s/es)

hoặc

S + hope (that) + S + will + V

Ví dụ:

 • I hope that Jennie comes to tomorrow’s party. (Tôi hy vọng rằng Jennie đến bữa tiệc vào ngày mai)
 • I hope Jennie will come to tomorrow’s party. (Tôi hy vọng rằng Jennie sẽ đến bữa tiệc vào ngày mai)

Chúng ta cũng có thể sử dụng “can” cùng với cấu trúc hope để nói về mong muốn cho tương lai.

Công thức chung:

S + hope (that) + S + can + V

Trong công thức trên, động từ sau “can” phải ở dạng nguyên thể vì “can” là một động từ khuyết thiếu.

Ví dụ:

 • I hope that Jennie can come to tomorrow’s party. (Tôi hy vọng rằng Jennie có thể đến bữa tiệc vào ngày mai)
 • Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng “to + V(nguyên dạng)”. Lưu ý, khi chúng ta sử dụng “to + V(nguyên dạng)”, chủ ngữ phải giống với chủ ngữ của “hope”.

Công thức chung:

S + hope + to V

Ví dụ:

 • I hope to come to your birthday party. (Tôi hy vọng đến được bữa tiệc sinh nhật của bạn)

= I hope that I can come to your birthday party. (Tôi hy vọng tôi có thể đến được bữa tiệc sinh nhật của bạn)

Hy vọng cho quá khứ

Để nói về quá khứ khi chúng ta nghĩ rằng điều đó có thể thực sự đã xảy ra, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc hope. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc này cho quá khứ khi một điều gì đó đã xảy ra và kết thúc, nhưng chúng ta không biết kết quả là gì. Chúng ta có thể dùng thì quá khứ đơn, hoặc thì hiện tại hoàn thành nếu như điều đó có ảnh hưởng đến hiện tại.

Công thức chung:

S + hope (that) + S + V-ed

hoặc

S + hope (that) + S + have VpII

Ví dụ:

 • I hope I passed the exam I took on Friday. (Tôi hy vọng tôi đã đỗ bài kiểm tra hôm thứ sáu)

Trong ví dụ trên, nhân vật “tôi” đã tham gia một kỳ thi, nhưng không biết có đỗ hay không. Chúng ta vẫn thường sử dụng “hope” ở thì hiện tại, bởi vì đó là điều mà chủ ngữ hy vọng bây giờ, nhưng điều đang được nghĩ đến là từ trong quá khứ. 

 • Linda hopes her husband has survived the war. (Linda hy vọng chồng cô đã sống sót sau trận chiến)
 • We hope that Jennie didn’t get lost. (Chúng mình hy vọng Jennie không bị lạc)
 • I hope that Jenifer has found her purse. (Tôi hy vọng Jenifer đã tìm thấy ví của cô ấy)

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc hope cho quá khứ khi chúng ta đã biết kết quả của sự việc. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng “hope” ở thì quá khứ (hoped), do chúng ta không còn hy vọng vào điều này nữa bởi vì nó đã không thể xảy ra. Cấu trúc này được sử dụng để nói với ai đó về cảm giác của mình trong quá khứ.

Công thức chung:

S + hoped + S + V-ed

hoặc

S + hoped + S + would + V

Ví dụ:

 • Her parents hoped she passed the test. (Cha mẹ cô ấy đã hy vọng cô ấy vượt qua kỳ thi. (Nhưng thực tế cô ấy đã không đậu)
 • I hoped I’d met Jolie at the beach. (Tôi hy vọng sẽ gặp Jolie tại bờ biển. (Nhưng tôi không nhìn thấy Jolie)

Cấu trúc Hope và Cấu trúc Wish giống và khác nhau như thế nào?

Cấu trúc hope và cấu trúc wish có ý nghĩa tương tự nhau. Chúng ta sử dụng hai dạng cấu trúc này để bày tỏ mong muốn của mình về một điều gì đó khác với hiện tại. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt nhỏ để phân biệt hope và wish.

Cấu trúc “Hope” chủ yếu được dùng thể hiện mong muốn có thể xảy ra, có khả năng cao sẽ xảy ra. Còn cấu trúc “Wish” thường được dùng thể hiện mong muốn không thể hoặc ít có khả năng xảy ra. 

Ví dụ:

 • I hope to receive a huge gift for Birthday.  (Tôi mong được nhận quà sinh nhật thật là to)
 • He wish he could win a lottery. (Anh ấy ước sẽ trúng xổ số)
 • I hope I passed the final exam of the course. (Tôi hy vọng tôi đã đậu bài kiểm tra cuối cùng của khóa học)
 • I wish I had passed the final exam of the course, but it was too hard for me. (Tôi ước tôi đã đậu bài kiểm tra cuối cùng của khóa học, nhưng bài kiểm tra quá khó so với tôi)

Để thể hiện một mong muốn trong tương lai, cấu trúc “hope” thường sử dụng thì hiện tại đơn còn cấu trúc “wish” chủ yếu theo công thức của câu điều kiện loại hai (tức là sử dụng would từ ở dạng quá khứ khác). Khi nói về mong ước trong quá khứ, “wish” thường dùng công thức của câu điều kiện loại ba (tức là sử dụng had + VpII).

Ví dụ:

 • I hope you visit me when you have time to spare. (Tôi hy vọng bạn sẽ thăm tôi khi bạn rảnh)
 • I wish you could visit me, but you are too busy. (Tôi ước bạn có thể thăm tôi, nhưng bạn lại bận rộn quá)
 • I hope James wasn’t badly hurt in the accident. (Tôi hy vọng James không bị thương quá nặng trong vụ tai nạn)
 • I wish James hadn’t been badly hurt in the accident. (Tôi ước James đã không bị thương nặng trong vụ tai nạn)

Xem thêm về: Cấu trúc wish

Bài tập về cấu trúc Hope (có đáp án chi tiết)

Bài 1: Chọn động từ thích hợp wish/hope và viết câu hoàn chỉnh

1. Thomas has a lot of work to do, but he________(wish/hope) that he___________(can/finish) by 5 p.m..

2. My girlfriend is always looking at their smartphones. I___________(wish/hope) she______________(not/do) that. It’s rude.

3. My brother bought a suitcase last month. But when he took it on her travels, it broke. He regrets buying it. In other words, he____________(wish/hope) he_______________(not/buy) it.

4. Marshall is single. He doesn’t have a girlfriend, but he wants one. In other words, Marshall____________(wish/hope) he_____________(have) a girlfriend.

5. Yesterday, Annie asked his colleague if she was pregnant. She got mad at her because she wasn’t. Annie__________(wish/hope) that she____________(not/say) that.

Bài 2: Điền từ wish hoặc hope vào chỗ trống

1. I painted my nails blue, but they look terrible. I ________ I had painted them black.

2. Jennie failed hertest. She ________ she had studied more. She ________ she passes her next one.

3. Jenifer had to rush to the airport. Her parents ________ she remembered her passport.

4. My house is too small. I ________ I had a bigger house. I ________ I didn’t live here.

5. Tommy has a soccer match tomorrow. He ________ his team wins. The game might be canceled though if it rains. He ________ it doesn’t rain.

Đáp án

Bài 1

1. He hopes that he can finish by 5 p.m.

2. I wish she didn’t do that.

3. He wishes he hadn’t bought it.

4. Marshall wishes he had a girlfriend.

5. Annie wished she hadn’t said that.

Bài 2

1. wish

2. wishes/hopes

3. hoped

4. wish/wish

5. hopes/hopes

Trên đây là toàn bộ cấu trúc hope do đội ngũ giảng viên Wow English biên soạn và tổng hợp nhằm giúp các em cải thiện tốt hơn trong quá trình học tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong giao tiếp lẫn trong quá trình học.

Hãy để Wow English là nơi học tiếng anh giao tiếp cuối cùng của bạn, với bảo hiểm chuẩn đầu ra bằng hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!

phuong-phap-hoc-tieng-anh-giao-tiep

[pricing_item title=”GIAO TIẾP TỰ TIN” currency=”HỌC PHÍ” price=”13.600.000″ period=”VNĐ” subtitle=”” link_title=”ĐĂNG KÍ HỌC MIỄN PHÍ VỚI 0đ ” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYsyl96pi5QIrUUf0gpOQRWVe05SVa4_JrzSGvPlMxqXqcKA/viewform” featured=”0″ animate=””]

 • Lịch học: Từ 4 đến 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuần
 • Giảng viên Việt Nam + Giảng viên nước ngoài + Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

[/pricing_item]

 

Cuộc đời có rất nhiều thứ cần phải làm, nên học tiếng Anh là phải thật nhanh để còn làm việc khác, hiện nay Tiếng Anh là cái BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bằng mọi giá

Và "hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ 1 bước đầu tiên" nhanh tay đăng kí học ngay hôm nay để có thể nói tiếng Anh thành thạo chỉ sau 4-6 tháng nữa

HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN, WOW ENGLISH SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Học thêm