0982.900.085

Tháng Tư 27, 2021
Different đi với giới từ gì? Different from, Different to, Different than

Different đi với giới từ gì? Different from, Different to, Different than

Different đi với giới từ gì có lẽ là một dạng kiến thức mà rất nhiều bạn học Tiếng Anh quan tâm. Nó không chỉ là […]
Tháng Tư 26, 2021
Phrasal verbs with Jump – Jump around, Jump down, Jump at

Phrasal verbs with JUMP – Jump around, Jump down, Jump in, Jump up…

Phrasal verbs with Jump có thể là một kho từ mới giúp các bạn rất nhiều trong việc ôn luyện các chứng chỉ Tiếng Anh quốc […]
Tháng Tư 24, 2021
Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn, Giống và Khác nhau như thế nào, Bài tập phân biệt

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn – Giống và Khác nhau như thế nào? – Bài tập phân biệt

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn (The Past Simple and The Past Continuous) là 2 trong 12 thì Tiếng Anh cơ bản cần nắm […]
Tháng Tư 24, 2021
Thì Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn – Phân biệt về Công thức, Cách dùng và Dấu hiệu nhận biết

Thì Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn – Phân biệt về Công thức, Cách dùng và Dấu hiệu nhận biết

Thì Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn (The Simple Present and The Present Continuous) là 2 thì tiếng anh cơ bản tưởng chừng như […]