Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh: câu hỏi với từ để hỏi Wh_question, câu hỏi Có hoặc Không

Biết cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc giao tiếp Tiếng Anh, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ này. Nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong việc bắt đầu một cuộc giao tiếp với người nước ngoài, hay nghe hiểu để có thể giúp đỡ, chỉ đường cho những du khách nước ngoài chẳng hạn.

Ở bài viết hôm nay, Wow English sẽ tổng hợp lại tất cả các dạng câu hỏi thường gặp trong Tiếng Anh như cách đặt câu hỏi với từ để hỏi Wh_question, đặt câu hỏi có hoặc không (Yes/No question) với động từ to be, với trợ động từ và động từ khuyết thiếu, và cách đặt câu hỏi đuôi. Hãy cùng Wow English tìm hiểu ngay nhé!

Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh - câu hỏi với từ để hỏi Wh_question, câu hỏi Có hoặc Không

Để việc đọc bài và hiểu bài trở nên dễ dàng hơn thì Wow English sẽ đẩy phần tìm hiểu về cách đặt câu hỏi Yes/No question lên trên nhé, vì vế sau của câu hỏi Wh-question cũng chính là dạng câu hỏi Yes/No question.

Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh – Có hoặc Không (Yes/No question)

Câu hỏi Yes/No question với động từ tobe

Câu tường thuật:             S1 + tobe + a noun/an adj

Câu hỏi Yes/No question:         Tobe + S2 + a noun/an adj

3 bước đặt câu hỏi Yes/No question:

– B1: Để thành lập câu hỏi Yes/No question thì ta chỉ cần đẩy động từ “tobe” lên đầu câu để làm từ để hỏi. 

– B2: Chuyển chủ ngữ S1 trong câu tường thuật thành chủ ngữ phù hợp với cách xưng hô của bản thân là người đi hỏi (nếu cần).

– B3: Giữ nguyên các thành phần khác trong câu. 

Lưu ý: nếu chủ ngữ trong câu tường thuật là “I” thì từ để hỏi lúc này không phải là “am” mà phải chuyển thành “are”

Ví dụ:

 • I am Japanese – Are you Japanese? (Tôi là người Nhật Bản – Bạn là người Nhật Bản à?)
 • They are nurses – Are they nurses? (Họ là y tá – Họ có phải là y tá không?)
 • Mary is happy – Is Mary happy? (Marie đang rất hạnh phúc – Có phải Marrie đang hạnh phúc lắm đúng không?)

Câu hỏi Yes/No question với động từ khuyết thiếu

Một số động từ khuyết thiếu thường gặp: can, could, may, might, have to, should, must.

>>>Tham khảo: Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) – Tổng hợp kiến thức

Cách đặt câu hỏi Yes/No question với động từ khiếm khuyết cũng tương tự như cách đặt câu hỏi Yes/No question với động từ "tobe”.

Ta cùng xem xét các ví dụ sau để làm rõ hơn nhé.

Ví dụ:

 • I am Vietnamese – Are you Vietnamese? (Tôi là người Việt Nam – Bạn là người Việt Nam à?)
 • You should do the homework – Should I do the homework? (Bạn nên làm bài tập về nhà đi – Tôi có nên làm bài tập về nhà không nhỉ?)
 • You may stand here – May I stand here? (Bạn có thể đứng đây nè – Tôi có thể đứng đây không?)

 Trong câu “Are you Vietnamese?” và “May I sit here?” đã được thay đổi các đại từ nhân xưng. Tại sao lại vậy? 

Vì đó là cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh giao tiếp thông thường. Tất nhiên bạn có thể đặt những câu hỏi như: “Am I Vietnamese?” hay “May you sit here?” vẫn đúng ngữ pháp, tuy nhiên chúng chẳng mang ý nghĩa gì trong giao tiếp cả. Nó giống như một câu độc thoại của chính bạn hay một câu nhắc lại câu hỏi của người khác mà thôi.

Nếu như trong câu không có động từ “tobe” hay động từ khuyết thiếu thì khi đó chúng ta phải mượn trợ động từ – do hoặc does. Việc sử dụng trợ động từ do/does/did lại phụ thuộc vào đối tượng mà chúng ta đang muốn hỏi – hay nói cách khác là chủ ngữ của câu hỏi và câu tường thuật đang được chia ở thì nào.

Câu hỏi Yes/No question với trợ động từ – do/does/did

Vậy khi nào thì dùng do, does và did?

► Ta sẽ sử dụng do khi câu tường thuật được chia ở thì hiện tại đơn, nếu đại từ nhân xưng là he, she, it.

► Ta sử dụng does khi câu tường thuật chai ở thì hiện tại đơn, nhưng với đại từ nhân xưng là we, they, you.

► Và sử dụng did khi câu tường thuật được chia ở thì quá khứ đơn.

Cách đặt câu hỏi Yes/No question với trợ động từ:

– B1: Căn cứ vào chủ ngữ của câu tường thuật để lựa chọn trợ động từ do/does/did sao cho phù hợp như đã nêu trên.

– B2: Đặt trợ động từ do/does/did ở đầu câu làm từ để hỏi.

– B3: Chuyển chủ ngữ S1 trong câu tường thuật thành chủ ngữ phù hợp với cách xưng hô của bản thân là người đi hỏi (nếu cần).

– B4: Chuyển động từ trong câu về dạng động từ nguyên thể. Trong khi các thành phần khác của câu giữ nguyên không thay đổi.

Ví dụ:

 • John plays the piano – Does John play the piano? (John chơi được piano – John có chơi được piano không?)
 • John played the piano – Did John play the piano? (John đã chơi piano – John đã chơi piano phải không?)
 • They play the guitar – Do they play the guitar? (Họ chơi đàn guitar – Có phải họ chơi đàn guitar không?)
 • They played the guitar – Did they play the guitar? (Họ đã chơi guitar – Có phải họ đã chơi guitar không?)

Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh – Wh_ question

Chắc hẳn các bạn cũng đã nghe tới mô hình câu hỏi 5W1H rồi đúng không nào. Mô hình 5W1H là viết tắt của các chữ cái đầu của các từ để hỏi. Đó là:

– What (cái gì?)

– Why (Vì sao?)

– Who (Ai?)

– When (Khi nào?)

– Where (Ở đâu?)

– How (Như thế nào?)

Để đặt câu hỏi dạng Wh_question, bạn hãy thay thế phần cần hỏi với từ để hỏi tương ứng. Sau đó đảo trợ động từ, động từ to be hoặc động từ khuyết thiếu lên trên, ngay sau từ để hỏi. Nói một cách đơn giản, công thức thường thấy sẽ là:

(Wh-) + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No)

Để giúp các bạn hình dung dễ dàng hơn, chúng ta sẽ xét một vài ví dụ dưới đây.

Ví dụ: 

 • Steven drank milk at home this morning. (Steven đã uống sữa ở nhà sáng nay)

Với câu trên, ta có thể đặt các câu hỏi dạng 5W1H tương ứng như sau:

 • What: What did Steven drink at home this morning? (Steven đã uống gì ở nhà sáng nay?) 
 • Why: Why did Steven drink milk at home this morning? (Tại sao Steven uống sữa ở nhà sáng nay?)
 • Where: Where did Steven drink milk this morning? (Sáng nay Steven uống sữa ở đâu?)
 • When: When did Steven drink milk at home? (Steven uống sữa ở nhà bao giờ ở nhà bao giờ?)
 • Who: Who drank milk at home this morning? (Ai đã uống sữa ở nhà sáng nay?)
 • How: How did Steven drink milk? (Steven đã uống sữa như thế nào?)

Ngoài những câu hỏi được đặt với 6 từ để hỏi như đã đề cập ở trên thì Wow English sẽ lọc ra các cụm từ để hỏi thông dụng khác nữa ngay dưới đây:

 • What time – Lúc nào, mấy giờ
 • What time are we going?
  We are going at 6 o’clock
 • Whose – Của ai
 • Whose pen is it?
  It’s my pen
 • How long – Bao lâu
 • How long does it take me from here to Ho Chi Minh?
  At least 2 hours
 • How far – Bao xa
 • How far is it from your house to your school?
  Just about 300 meters
 • How often – Thường xuyên như thế nào (hỏi về tần suất)
 • How often do you go to the pub?
  Once in the blue moon
 • How many – Bao nhiêu (hỏi về số lượng đếm được)
 • How many desks are there in your class?
  There are 15 desks in my class
 • How much – Bao nhiêu (hỏi về số lượng không đếm được)
 • How much does the skirt cost?
  It costs 500$

Cách đặt câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh giao tiếp dưới dạng câu hỏi đuôi rất đơn giản. Bạn chỉ cần đặt cụm động từ to be/trợ động từ/động từ khuyết thiếu + đại từ nhân xưng xuống cuối câu trần thuật. Lưu ý là câu hỏi đuôi cần phải có tính khẳng định/phủ định NGƯỢC VỚI C U TRẦN THUẬT.

Ví dụ:

 • He was sleeping at 7pm yesterday, wasn’t he? (Cậu ấy đã đang ngủ từ lúc 7 giờ tối qua đúng không?)
 • I wasn’t true, was I? (Tôi đã không đúng rồi phải không?)
 • They weren’t sleeping at that time, were they? (Họ đã không ngủ lúc đó phải không?)
 • We finished our report, didn’t we? (Chúng ta đã hoàn thành báo cáo rồi nhỉ?)
 • Marry ate noodle, did she? (Marry đã ăn mì đúng không?)

Bài tập về cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh (Có đáp án chi tiết)

Bài tập

Bài 1: Đặt câu hỏi với các từ gạch chân sau:

 1. The book is 200,000dong.
 2. He made it from a piece of wood.
 3. She bought it at the shop near her house.
 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)
 5. It took her three hours to finish the homework.
 6. I need a phone call to my parents.
 7. It’s about 1,500 km from Hoi An to Ho Chi Minh City.
 8. The bank is opposite my school.
 9. The shirt looked very nice.
 10. I saw her last weekend.
 11. Her aunt gave her a nice dress.
 12. They returned to NewYork two weeks ago.
 13. Mrs. John bought a poster.
 14. My mom was in Ha Noi last month.
 15. Marry traveled to Nha Trang by coach.
 16. She went to the doctor because she felt headache.
 17. Steven left home at 7 o’clock yesterday.
 18. He taught English in the primary school.
 19. The homework was very difficult yesterday.
 20. She often does the housework after doing exercises.

Bài 2: Put the word in brackets in the correct order. All the sentences are questions.

1. (when/was/built/this school)

Example: When was this house built?

2. (How/cake/is made)

……………………..

3. (When/invented/the light bulb/was)

……………………..

4. (Why/Sam/studying/isn't/today)

……………………..

5. (What time/coming/your boyfriend/is)

……………………..

6. (Why/was/cancelled/the show)

……………………..

7. (Where/your father/was/born)

……………………..

8. (Why/you/to my birthday party/didn't/come)

……………………..

9. (How/the accident/did/happen)

……………………..

10. (Why/this tap/doesn't/work)

……………………..

Đáp án chi tiết:

Bài 1:

 1. How much is the book?
 2. How did he make it?
 3. Where did she buy it?
 4. Were you fine after the trip?
 5. How long did it take her to finish the homework?
 6. Who do you need a phone call to?
 7. How far is it from Hoi An to Ho Chi Minh city?
 8. Where is the bank?
 9. How did the skirt look?
 10. Who did you see last weekend?
 11. When did you see her?
 12. What did her aunt give her?
 13. What did they do two weeks ago?
 14. When did they return to NewYork?
 15. Who bought a poster?
 16. What did Mrs. John buy?
 17. Where was your mom last month?
 18. How did he travel to Nha Trang?
 19. Why did she go to the doctor?
 20. What time did Steven leave home yesterday?
 21. What did he teach in the primary school?
 22. How was the homework yesterday?
 23. When does she usually do the housework?

Bài 2:

2. How is cake made?

3. When was the light bulb invented?

4. Why isn't Sam studying today?

5. What time is your boyfriend coming?

6. Why was the show cancelled?

7. Where was your father born?

8. Why didn't you come to my birthday party?

9. How did the accident happen?

10. Why doesn't this tap work?    

Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại các dạng câu hỏi trong Tiếng Anhcách đặt câu hỏi với từng loại như: câu hỏi với từ để hỏi Wh_question, câu hỏi có hoặc không (Yes/No question) (gồm 3 dạng: câu hỏi với động từ tobe, với động từ khuyết thiếu và trợ động từ) và cuối cùng là câu hỏi đuôi.  Ở cuối bài viết chúng ta còn đi làm bài tập về cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh.

Wow English mong bài viết đã giúp ích cho các bạn trong việc ôn tập lại kiến thức về làm thế nào để đặt câu hỏi trong Tiếng Anh. 
Chúc các bạn học tập vui vẻ!

>>>Xem thêm: CÁC TỪ ĐỂ HỎI TRONG TIẾNG ANH – WOW ENGLISH

Hãy để Wow English là nơi học tiếng anh giao tiếp cuối cùng của bạn, với bảo hiểm chuẩn đầu ra bằng hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!

phuong-phap-hoc-tieng-anh-giao-tiep

[pricing_item title=”GIAO TIẾP TỰ TIN” currency=”HỌC PHÍ” price=”13.600.000″ period=”VNĐ” subtitle=”” link_title=”ĐĂNG KÍ HỌC MIỄN PHÍ VỚI 0đ ” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYsyl96pi5QIrUUf0gpOQRWVe05SVa4_JrzSGvPlMxqXqcKA/viewform” featured=”0″ animate=””]

 • Lịch học: Từ 4 đến 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuần
 • Giảng viên Việt Nam + Giảng viên nước ngoài + Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

[/pricing_item]

 

Cuộc đời có rất nhiều thứ cần phải làm, nên học tiếng Anh là phải thật nhanh để còn làm việc khác, hiện nay Tiếng Anh là cái BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bằng mọi giá

Và "hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ 1 bước đầu tiên" nhanh tay đăng kí học ngay hôm nay để có thể nói tiếng Anh thành thạo chỉ sau 4-6 tháng nữa

HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN, WOW ENGLISH SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Học thêm