25 câu chúc mừng tốt nghiệp bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Lễ tốt nghiệp luôn là một dịp đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người vì nó là một phần quá trình học tập và trưởng thành của tất cả chúng ta. Đó chính là thời điểm chúng ta kết thúc một chặng đường và sẵn sàng bước vào những khám phá mới trong tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các câu chúc mừng người tốt nghiệp bằng tiếng Anh một cách độc đáo và ý nghĩa nhé.

các câu chúc mừng tốt nghiệp

1. 10 câu chúc mừng tốt nghiệp bằng tiếng Anh ngắn gọn

Dưới đây là 10 lời chúc mừng tốt nghiệp ngắn gọn bằng tiếng Anh có thể hữu ích khi bạn cần:

 1. “Congratulations on your graduation! Wishing you success in all your future endeavors.”

(Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp! Chúc bạn thành công trong tất cả những dự định tương lai.)

 1. “Well done! Your hard work has paid off. Best wishes for your next adventure.”

(Làm tốt lắm! Sự cố gắng của bạn đã được đền đáp rồi. Mong những điều tốt đẹp nhất cho cuộc phiêu lưu tiếp theo của bạn.)

 1. “Caps off to your achievement! May your future be as bright as your past is well deserved.”

(Xin chúc mừng về thành tích của bạn! Mong rằng tương lai của bạn sẽ rạng rỡ như quá khứ xứng đáng.)

 1. “Cheers to your success! The world is yours to conquer.”

(Mừng về sự thành công của bạn! Thế giới này là của bạn để chinh phục.)

 1. “You did it! Your graduation is just the beginning of many more accomplishments to come.”

(Bạn đã làm được rồi! Việc tốt nghiệp của bạn chỉ là sự bắt đầu cho nhiều thành tựu khác sắp tới.)

 1. “Hats off to the graduate! Wishing you a future full of joy and success.”

(Xin chúc mừng tốt nghiệp! Chúc bạn có một tương lai tràn đầy niềm vui và thành công.)

 1. “Your hard work has paid off. Now, it’s time to spread your wings and fly. Congratulations!”

(Sự cố gắng của bạn đã được đền đáp. Bây giờ, là lúc để bạn mở cánh và bay. Chúc mừng nha!)

 1. “To the graduate, your journey has just begun. Best wishes for what lies ahead.”

(Đến người tốt nghiệp, hành trình của bạn chỉ vừa mới bắt đầu. Chúc mừng với những gì phía trước.)

 1. “Congrats on your graduation day! May your future be bright and filled with success.”

(Chúc mừng ngày tốt nghiệp của bạn! Mong rằng tương lai của bạn sẽ rạng ngời và tràn đầy thành công.)

 1. “A big shout-out to the graduate! Your accomplishments are truly inspiring.”

(Lời chúc mừng lớn đến người tốt nghiệp! Những thành tích của bạn thực sự đầy cảm hứng.)

2. Các câu chúc mừng tốt nghiệp bằng tiếng Anh đầy ý nghĩa

 1. “Congrats on your graduation! Your hard work has paid off, and the future is yours to conquer.”

(Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp! Sự cố gắng của bạn đã được đền đáp, và tương lai là của bạn để chinh phục.)

 1. “Wishing you success and happiness as you move on to the next exciting chapter of your life.”

(Chúc bạn thành công và hạnh phúc khi bạn bước vào chương mới đầy hứng thú của cuộc đời.)

 1. “Your graduation is a testament to your dedication and perseverance. Best of luck in all your endeavors.”

(Tốt nghiệp của bạn là một minh chứng cho sự tận tâm và kiên nhẫn của bạn. Chúc mừng và may mắn trong tất cả những nỗ lực của bạn.)

 1. “As you graduate, may your dreams take flight and your journey be filled with success.”

(Khi bạn tốt nghiệp, hãy để ước mơ của bạn bay cao và hành trình của bạn đầy thành công.)

 1. “Cheers to your achievements and the bright future that lies ahead. You’ve earned it!”

(Chúc mừng những thành tựu của bạn và tương lai rạng ngời phía trước. Bạn đã xứng đáng!)

lời chúc mừng tốt nghiệp

 1. “Sending heartfelt congratulations on your graduation day. May your path be paved with success and fulfillment.”

(Gửi lời chúc mừng chân thành vào ngày tốt nghiệp của bạn. Mong rằng con đường của bạn sẽ được lát đầy thành công và sự trọn vẹn.)

 1. “Graduation is not the end; it’s the beginning of a new adventure. Embrace it with enthusiasm and determination.”

(Tốt nghiệp không phải là điểm dừng; nó là sự bắt đầu của một cuộc phiêu lưu mới. Hãy ôm nó bằng sự hăng hái và kiên định.)

 1. “You did it! Your graduation is a stepping stone to a world of opportunities. Go confidently in the direction of your dreams.”

(Bạn đã làm được! Tốt nghiệp của bạn là bước đệm dẫn đến một thế giới của cơ hội. Hãy tự tin bước đi theo hướng của ước mơ của bạn.)

 1. “With your diploma in hand, you’re now equipped to make a difference. Congratulations and keep reaching for the stars!”

(Với bằng tốt nghiệp trong tay, bạn đã có đủ khả năng để làm nên sự khác biệt. Chúc mừng và hãy tiếp tục tiến đến với những ngôi sao!)

 1. “Graduation is the first step towards your dreams. Keep aiming high and believing in yourself. We’re proud of you!”

(Tốt nghiệp là bước đầu tiên trong hướng tới ước mơ của bạn. Hãy tiếp tục mục tiêu cao và tin tưởng vào bản thân. Chúng tôi tự hào về bạn!)

3. Các câu chúc mừng tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho người yêu

Dưới đây là một số câu chúc mừng tốt nghiệp bằng tiếng Anh dành cho người yêu:

 1. “Congratulations on your graduation, my love! I’m so proud of all that you’ve achieved, and I can’t wait to see what the future holds for us.”

   (Chúc mừng em đã tốt nghiệp, tình yêu của anh! Anh rất tự hào về những gì em đã đạt được và anh rất mong chờ vào tương lai sẽ đem lại điều gì cho chúng ta.)

 1. “As you graduate, know that my love and support for you only grows stronger. Here’s to your success and our bright future together.”

   (Khi em tốt nghiệp, hãy biết rằng tình yêu và sự ủng hộ của anh dành cho em càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là lời chúc cho sự thành công của em và tương lai rạng ngời của bên cạnh nhau của chúng ta.)

 1. “To the most amazing person I know, congratulations on your graduation! Your hard work and determination inspire me every day.”

   (Đến người tuyệt vời nhất mà anh biết, chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé! Qúa trình làm việc chăm chỉ và quyết tâm của em đã truyền cảm hứng cho anh hàng ngày.)

 1. “I knew from the moment we met that you were destined for greatness. Congratulations on this incredible achievement, my love.”

   (Anh biết từ lúc chúng ta gặp nhau rằng em đã được định sẵn để đạt được điều tuyệt vời. Chúc mừng em về thành tựu tuyệt vời này, tình yêu của anh.)

 1. “Your graduation is not just an end but the beginning of a new adventure. I can’t wait to be part of all the amazing things you’ll accomplish.”

   (Việc tốt nghiệp không chỉ là điểm kết thúc mà còn là sự bắt đầu của cuộc phiêu lưu mới. Anh rất mong chờ để là một phần của tất cả những điều tuyệt vời mà em sẽ đạt được.)

Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong phòng

Tổng hợp 100 từ vựng tiếng Anh về World Cup

Tất cả những lời chúc mừng tốt nghiệp và thành công sẽ là cầu nối gắn kết các mối quan hệ. Hy vọng bài viết các câu chúc mừng tốt nghiệp bằng tiếng Anh của Wow English sẽ giúp ích cho bạn.

Học thêm