0982.900.085

Tháng Bảy 6, 2021
Học Tiếng Anh bằng âm nhạc

Học tiếng Anh bằng âm nhạc hiệu quả 

Âm nhạc xuất hiện rất phổ biến trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Bạn đã bao giờ tự hỏi, sẽ thế nào nếu kết […]
Tháng Hai 1, 2021
CẤU TRÚC DUE TO

Cấu trúc Due to và Cách dùng – Phân biệt với Because, Because of, Since, Owing to và “The cause of something”

Cấu trúc due to là một trong những cách để diễn đạt “bởi vì”, bên cạnh because, because of, owing to, since hay cause.  Cấu trúc […]
Tháng Mười Một 6, 2020
mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh

MỆNH ĐỀ DANH NGỮ TRONG TIẾNG ANH

Mệnh đề danh ngữ (noun clause) là một trong những loại mệnh đề phổ biến và được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh. Vậy mệnh […]
Tháng Mười 14, 2020
Nghề nghiệp trong tiếng Anh

NGHỀ NGHIỆP TRONG TIẾNG ANH

Để tăng vốn từ vựng của người học tiếng Anh theo từng chủ đề, trường Anh ngữ Wow English xin được giới thiệu bộ từ vựng […]