Hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh một cách chuẩn chỉnh

Khả năng thuyết trình tiếng Anh là một khả năng quan trọng có thể được áp dụng trong học tập cũng như trong công việc. Có thể thuyết tình bằng tiếng Anh tốt đòi hỏi người thuyết trình phải có khả năng ngôn ngữ lưu loát, tự tin và có khả năng lắng nghe, giải thích một cách trau chuốt. Hãy cùng Wow English tổng hợp các mẫu câu thuyết trình tiếng Anh giúp bạn tự tin hơn qua bài viết dưới đây nhé.

thuyết trình tiếng Anh

Hướng dẫn cách thuyết trình tiếng Anh một cách chuẩn chỉnh

Phần mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh

“All good presentations come with a strong introduction” – bài thuyết trình tốt phải có 1 phần mở đầu gây ấn tượng với người nghe, bất kể là tiếng Anh hay tiếng Việt. Bạn có thể tham khảo cho mình một số cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp và ấn tượng dưới đây.

Giới thiệu bản thân

 1. Good morning/afternoon/evening everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều/buổi tối mọi người/quý ông và quý bà)
 2. Hi, everyone. I’m Tien Dat. Glad to see you all. (Chào mọi người. Tôi là Tiến Đạt. Rất vui mừng được gặp tất cả các bạn)
 3. It’s a pleasure to welcome the Teacher there. (Thật vinh hạnh được chào đón thầy/cô giáo có mặt tại đây)
 4. On behalf of LDTA Company. I’d like to welcome all of you. My name’s Mai. (Thay mặt công ty LDTA. Chào mừng mọi người. Tên tôi là Mai)
 5. Let me introduce myself; my name is …, member of group… (Để tôi tự giới thiệu bản thân, tên tôi là …, là thành viên của nhóm….)

Giới thiệu chủ đề bài thuyết trình 

 1. I plan to say a few words about… (Tôi đang dự định nói vài lời về…)
 2. I’m going to talk about…  (Tôi sẽ nói về chủ đề…)
 3. The subject of my talk today is… (Chủ đề cuộc nói chuyện của tôi hôm nay là…)
 4. Today I am here to present to you about….(Hôm nay tôi ở đây để trình bày với các bạn về…)
 5. I would like to present to you about….(Tôi muốn được trình bày với các bạn về chủ đề …)
 6. As you all know, today I am here today to talk to you about….(Như các bạn đã biết, hôm nay tôi ở đây để trao đổi với các bạn về chủ đề…)
 7. I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui khi được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

Giới thiệu sơ qua về bố cục bài thuyết trình

 1. My presentation will be divided into three parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia làm 3 phần)
 2. In the first part… (Trong phần đầu là…); Then in the second part… (Sau đó ở phần giữa…); Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi xin phép được nói về…)
 3. I’ll start with…then…next…finally… (Tôi sẽ bắt đầu với…sau đó là…tiếp theo đến phần… và cuối cùng là phần…)
 4. I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with… (Tôi sẽ bắt đầu với phần/ Đầu tiên tôi sẽ nói về vấn đề/ Tôi sẽ mở đầu bằng…)
 5. Then I will look at …(Tiếp sau đó tôi sẽ chuyển đến phần)
 6. Next,… (tiếp theo đó là…) and finally…(cuối cùng là…)

Giới thiệu cách đặt câu hỏi

 1. Please feel free to interrupt if you have any questions. (Hãy thoải mái dừng tôi lại nếu bạn có câu hỏi)
 2. If there’s anything you’re not clear about, feel free to stop me and ask any questions. (Nếu có vấn đề mà bạn chưa hiểu, hãy thoải mái dừng tôi lại và đặt câu hỏi)
 3. After my talk, there will be time for a discussion and any questions. (Sau khi kết thúc phần trình bày, sẽ có thời gian cho các bạn thảo luận và đặt câu hỏi)
 4. I’d be grateful if you could leave any questions to the end. (Tôi sẽ rất vui nếu bạn đặt câu hỏi sau khi bài thuyết trình kết thúc)

thuyết trình tiếng Anh

Phần nội dung chính của bài thuyết trình tiếng Anh

Kết thúc phần giới thiệu, bạn sẽ chuyển sang phần quan trọng nhất là phần nội dung chính. Hãy tham khảo các mẫu câu thuyết trình tiếng Anh dưới đây để thể hiện bài thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp như một chuyên gia nhé!

Cách chuyển ý trong bài thuyết trình tiếng Anh

 1. Now let’s move to / turn to / begin the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang/ bắt đầu phần đầu của bài trình bày, về vấn đề…)
 2. Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn nhìn vào … sau …)
 3. This leads us to my next point…(Điều này dẫn chúng ta đến vấn đề kế tiếp…)
 4. That completes/concludes…  (Đó là phần kết thúc/ kết luận về…)
 5. Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi đã trình bày cho các bạn cách mà…)
 6. So now we come to the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến với phần tiếp theo, về…)
 7. Now I want to describe… (Bây giờ tôi muốn miêu tả …)
 8. Let’s turn to the next issue… (Hãy tiếp tục đến với vấn đề tiếp theo…)
 9. Now I’d like to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và sẽ tiếp tục nói về…)

Thu hút sự tập trung của người đang nghe

 1. I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ kể cho bạn về một bí mật…)
 2. You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa biết, thì…)
 3. Because time is tight, you may want to consider. (Vì thời gian khá eo hẹp, bạn có thể sẽ muốn xem xét…)
 4. Here’s what’s most important about this for you. (Đây là một trong những phần quan trọng nhất dành cho bạn)
 5. Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về vấn đề…)
 6. Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch chân điều này cho bạn)
 7. You may want to write this next part down. (Bạn có thể sẽ muốn ghi chép phần tiếp theo)
 8. If you’re only going to remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn phải ghi nhớ một điều, điều đó sẽ là…)
 9. If you’re only going to do one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn phải làm một thứ, điều đó nên là…)

Yêu cầu người nghe làm gì đó

 1. This graph shows you about… (Biểu đồ này sẽ cho bạn thấy về…)
 2. Take a look at this…(Hãy cùng xem xét cái này…)
 3. If you look at this, you will see…(Nếu bạn nhìn vào đây, bạn sẽ thấy…)
 4. This chart illustrates the figures… (Biểu đồ này miêu tả các số liệu về…)
 5. This graph gives you a breakdown of… (Biểu đồ này cung cấp cho bạn hiểu biết về…)

Phần kết thúc bài thuyết trình tiếng Anh

Cuối cùng, hãy kết lại bài thuyết trình tiếng Anh một cách thật ấn tượng và rõ ràng. Phần kết thúc thường bao gồm các ý sau đây: kết luận, tóm tắt, cảm ơn, mời đặt câu hỏi, thảo luận. Dưới đây là một số cách kết thúc của bài thuyết trình tiếng Anh.

Kết luận, tóm tắt bài thuyết trình

 1. Okay, that is the end of the …. part of my talk. (Đã kết thúc phần trình bày thứ … của tôi)
 2. That’s all I want to say about… (Đó bao gồm tất cả những gì tôi muốn nói về…)
 3. To sum up/conclude. (Để tóm tắt/ kết luận bài thuyết trình…)
 4. I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bài thuyết trình bằng cách nhấn mạnh những điểm chính của bài)
 5. I’d like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc bằng một bản tóm tắt các điểm chính trong bài)
 6. Well, I’ve covered the points that I needed to present today. (Tôi đã bao quát lại các điểm mà tôi đã trình bày trong hôm nay)

Lời cảm ơn

 1. I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi xin cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.)
 2. Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự chú ý của các bạn)
 3. Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đã đến tham dự)
 4. Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung vào bài thuyết trình)
 5. Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã chú ý lắng nghe, thật là một vinh hạnh khi được ở đây hôm nay.)
 6. Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn rất nhiều.)
 7. May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tập trung vào bài thuyết trình.)

Mời đặt câu hỏi, thảo luận

 1. Now we have half an hour for questions and discussion. (Bây giờ chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và bắt đầu thảo luận)
 2. So, now I’d be very interested to hear your comments. (Bây giờ tôi rất háo hức để được nghe những ý kiến bình luận của các bạn)
 3. And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và bây giờ nếu các bạn có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng)

Cách chọn chủ đề cho bài thuyết trình tiếng Anh thú vị

Chọn chủ đề là một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị cho bài thuyết trình tiếng Anh. Điều cần thiết là phải có một chủ đề phù hợp nhất với bạn và mang lại sự hứng thú dành cho người nghe. Bởi khi bạn có chủ đề thuyết trình tốt kết hợp với cách thuyết trình tiếng Anh thú vị thì bài thuyết trình tiếng Anh của bạn sẽ hoàn hảo hơn đấy.

 • Chọn một chủ đề mà bạn đã biết rõ. Trình bày một chủ đề không nằm trong lĩnh vực chuyên môn của bạn không hề dễ dàng, vì vậy đừng tự đặt mình vào tình huống khó khăn đó. Chủ đề thuyết trình của bạn phải là thứ bạn đam mê và sẽ không gây khó khăn cho bạn để truyền tải thông điệp của mình. Bằng cách này, bạn sẽ có cách thuyết trình tiếng Anh thu hút sự quan tâm của khán giả hơn.
 • Chọn một chủ đề phù hợp với hoàn cảnh:  Chủ đề nên phù hợp với hoàn cảnh. Nếu đó là một bài thuyết trình học thuật, thì nó phải mang tính giáo dục. Tránh các chủ đề mang đến tranh cãi và đi ngược lại với kịch bản và đối tượng nghe bài thuyết trình.
 • Chọn một chủ đề đáp ứng mục đích của bài thuyết trình: Nếu bài thuyết trình của bạn bạn có ý định thuyết phục và giải trí, thì hãy chọn một chủ đề có thể thực hiện được mục đích đó. Hãy để bài thuyết trình của mình mang lại những suy nghĩ đọng lại trong lòng khán giả và nếu có thể làm được vậy thì bài thuyết trình của bạn đã hoàn thành công việc của nó.

Hi vọng với bài viết trên, Wow English đã mang tới cho bạn những kiến thức bổ ích để có thể thực hiện một bài thuyết trình bằng tiếng Anh hay chuẩn chỉ. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh của mình!

Hãy để Wow English là nơi học tiếng anh giao tiếp cuối cùng của bạn, với bảo hiểm chuẩn đầu ra bằng hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!

GIAO TIẾP TỰ TIN

HỌC PHÍ 13.600.000 VNĐ

Lịch học: Từ 4 đến 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuần

Giảng viên Việt Nam + Giảng viên nước ngoài + Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có rất nhiều thứ cần phải làm, nên học tiếng Anh là phải thật nhanh để còn làm việc khác, hiện nay Tiếng Anh là cái BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bằng mọi giá

Và "hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ 1 bước đầu tiên" nhanh tay đăng kí học ngay hôm nay để có thể nói tiếng Anh thành thạo chỉ sau 4-6 tháng nữa

HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN, WOW ENGLISH SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    

    

 

 

 

 

 

 

Học thêm