THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2015

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Thông tin khóa học
E-BASE 1501 10/04/2015 Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP CƠ BẢN
Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi/tuần,
Thời gian: 18:30-20:30, Thứ 2-6
Giảng viên: Miss Bella
E-BASE 1601  13/04/2015 Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP TỰ TIN
Thời lượng: 48 buổi, 2 buổi/tuần,
Thời gian:  9:00-11:00, Thứ 2-4-6
Giảng viên: Miss Tammy
E-BASE 1701 14/04/2015 Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP TỰ TIN
Thời lượng: 48 buổi, 2 buổi/tuần,
Thời gian:  17h30-19h30, Thứ 3 – 5
Giảng viên: Miss Bella
E-BASE 1701 20/04/2015 Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP CƠ BẢN
Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi/tuần,
Thời gian: 18:30-20:30, Thứ 2-6
Giảng viên: Miss Bella
E-BASE 1801 20/04/2015 Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP TỰ TIN
Thời lượng: 48 buổi, 2 buổi/tuần,
Thời gian:  9:00-11:00, Thứ 2-4-6
Giảng viên: Mr. Thanh
E-BASE 1901 23/04/2015 Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP TỰ TIN
Thời lượng: 48 buổi, 2 buổi/tuần,
Thời gian:  17h30-19h30, Thứ 3 – 5
Giảng viên: Mr. Hong Duong
E-BASE 2001 21/04/2015 Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP TỰ TIN
Thời lượng: 48 buổi, 2 buổi/tuần,
Thời gian:  17:20-19:30, Thứ 4-7
Giảng viên: Miss Tammy

XEM THÊM CÁC KHÓA HỌC

[one_second][list icon=”icon-lamp” image=”” title=”KHÓA E-BASE” link=”https://wowenglish.edu.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-co-ban/” target=”new_blank” animate=””]GIAO TIẾP CƠ BẢN[/list][/one_second]

[one_second][list icon=”icon-lamp” image=”” title=”KHÓA E-TOTAL” link=”https://wowenglish.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-tu-tin/” target=”new_blank” animate=””]GIAO TIẾP TỰ TIN[/list][/one_second]

Học thêm