[WOW ENGLISH] Lịch khai giảng tháng 03/2015

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Thông tin khóa học
E-BASE 1401 14h00, 23/03/2015 Tầng 2, Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP CƠ BẢN
Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi/tuần,
Thời gian: 14h00-16h00, Thứ 2-4-6
Giảng viên: Miss Bella
E-BASE 1501  17h20, 21/03/2015  Tầng 2, Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP TỰ TIN
Thời lượng: 48 buổi, 2 buổi/tuần,
Thời gian:  14h30-16h30, Thứ 4 – 7
Giảng viên: Mr. Long Hair Man
E-BASE 1601  19h30, 21/03/2015 Tầng 2, Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP TỰ TIN
Thời lượng: 48 buổi, 2 buổi/tuần,
Thời gian:  19h30-21h30, Thứ 4 – 7
Giảng viên: Miss Sandra
E-ADVANCE 1301  21/03/2015 Tầng 2, Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP TỰ TIN
Thời lượng: 48 buổi, 2 buổi/tuần,
Thời gian:  19h30-21h30, Thứ 4 – 7
Giảng viên: Miss Sandra
E-ADVANCE 1401 25/03/2015 Tầng 2, Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP CƠ BẢN
Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi/tuần,
Thời gian: 14h00-16h00, Thứ 2-4-6
Giảng viên: Miss Bell

XEM THÊM CÁC KHÓA HỌC

[one_scecond][list icon=”icon-lamp” image=”” title=”KHÓA E-BASE” link=”https://wowenglish.edu.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-co-ban/” target=”new_blank” animate=””]GIAO TIẾP CƠ BẢN[/list][/one_scecond]

[one_third][list icon=”icon-lamp” image=”” title=”KHÓA E-TOTAL” link=”https://wowenglish.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-tu-tin/” target=”new_blank” animate=””]GIAO TIẾP TỰ TIN[/list][/one_scecond]

Học thêm