Danh mục học tiếng Anh: Lịch Khai Giảng

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2015

ĐANG UPDATE… Tên khóa học Thời gian Địa điểm Thông tin khóa học E-BASE 2101 19h00, 11/05/2015 Tầng 4, Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi/tuần, Thời gian: 19h00-21h00, Thứ 2-4-6 Giảng viên: Miss Bella E-TOTAL 2201  17h20, 13/05/2015  Tầng 4, Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP TỰ TIN […]

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2015

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Thông tin khóa học E-BASE 1501 10/04/2015 Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi/tuần, Thời gian: 18:30-20:30, Thứ 2-6 Giảng viên: Miss Bella E-BASE 1601  13/04/2015 Tầng 4, Số 16/204 Trần Duy Hưng GIAO TIẾP TỰ TIN Thời lượng: 48 buổi, 2 buổi/tuần, […]

[WOW ENGLISH] Lịch khai giảng tháng 03/2015

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Thông tin khóa học E-BASE 1401 14h00, 23/03/2015 Tầng 2, Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi/tuần, Thời gian: 14h00-16h00, Thứ 2-4-6 Giảng viên: Miss Bella E-BASE 1501  17h20, 21/03/2015  Tầng 2, Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP TỰ TIN Thời lượng: […]

Thông báo lịch khai giảng tháng 02/2015

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Thông tin khóa học E-BASE 1201 17h20, 21/02/2015 Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: 16 buổi, 2 buổi một tuần, Thời gian: 17h20-19h20, Thứ 4 – 7 Học phí: 2.490.00đ E-BASE 1301  19h30, 21/02/2015  Số 31/159 Pháo Đài Láng  GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: […]

Thông báo lịch khai giảng tháng 01/2015

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Thông tin khóa học E-BASE 0801 09h00, 12/01/2015 Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi một tuần, Thời gian học: 09h00-11h00, Thứ 2-4-6 Học phí: 2.490.00đ E-BASE 0901  18h00, 07/01/2015  Số 31/159 Pháo Đài Láng  GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: 16 buổi, 3 […]

Thông báo lịch khai giảng tháng 12/2014

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Thông tin khóa học E-BASE 0801 17h00, 15/11/2014 Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi một tuần, Thời gian học: 17h20-19h20, Thứ 2-4-6 Học phí: 1.290.00đ E-BASE 0901  19h00, 17/11/2014  Số 31/159 Pháo Đài Láng  GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: […]

Thông báo lịch khai giảng tháng 11/2014

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Thông tin khóa học E-BASE 0501 19h00, 10/11/2014 Số 31/159 Pháo Đài Láng GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: 16 buổi, 3 buổi một tuần, Thời gian học: 19h30-21h30, Thứ 2-4-6 Học phí: 1.290.00đ E-BASE 0601  14h30, 24/11/2014  Số 31/159 Pháo Đài Láng  GIAO TIẾP CƠ BẢN Thời lượng: […]