Lời Chúc Giáng Sinh Tiếng Anh (Merry Christmas Wishes) – Ngắn gọn, hay, ý nghĩa – Wow English

Một mùa giáng sinh nữa gần đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lời chúc giáng sinh tiếng Anh ý nghĩa để gửi đến người thân yêu và bạn bè của mình nhé! Bài viết dưới đây của Wow English sẽ tổng hợp những câu chúc hay nhất được sử dụng trong giáng sinh để các bạn tham khảo. 

Lời Chúc Giáng Sinh Tiếng Anh (Merry Christmas Wishes) - Ngắn gọn, hay, ý nghĩa - Wow English

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh dành cho người thân, gia đình

1. Christmas is here. Wishing my family a merry and warm Christmas together!

Tạm dịch: Giáng sinh đã tới. Chúc cả nhà mình có một mùa giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên nhau!

2. I am very grateful to be born in our family. I hope all the best will come to our family. Merry Christmas!

Tạm dịch: Con rất biết ơn khi được sinh ra trong gia đình mình. Con mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình chúng ta. Giáng sinh vui vẻ!

3. Hopefully, Santa Claus will fill my family’s socks with love and luck. Wish our family a happy Christmas vacation!

Tạm dịch: Hy vọng rằng ông già Noel sẽ lấp đầy gia đình mình với tình yêu và may mắn. Chúc gia đình chúng ta một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ!

4. I hope that in the Christmas season this year, next year, and the years to come, my family will be together forever. Merry Christmas!

Tạm dịch: Mong rằng mùa Noel năm nay, năm sau và những năm tháng nữa gia đình mình sẽ mãi bên nhau. Giáng sinh vui vẻ!

5. My Christmas joy is all of you. I am very happy that everyone is by my side. Hope the sweetest things will come to everyone in our family. Merry Christmas family!

Tạm dịch: Niềm vui Giáng sinh của con là mọi người. Con rất vui vì mọi người luôn ở bên cạnh con. Mong những điều ngọt ngào nhất sẽ đến với mọi người trong gia đình mình. Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ!

6. Hope Santa Claus will bring our family the best luck. Merry Christmas and Happy New Year everyone!

Tạm dịch: Hy vọng ông già Noel sẽ mang lại cho gia đình chúng ta những điều may mắn nhất. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!

7. Thank you, my family, for always supporting me. Hope we will be happy together forever. Merry Christmas!

Tạm dịch: Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ con. Mong rằng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Giáng sinh vui vẻ!

8. Dad is like Santa Claus who always helps my dreams come true. Thank you, dad, because you are my father. Merry Christmas, dad. I love you!

Tạm dịch: Bố giống như ông già Noel luôn giúp ước mơ của con thành hiện thực. Cảm ơn bố vì bố là bố của con. Giáng sinh vui vẻ, bố. Con yêu bố!

9. This Christmas, I want to send to mom all the best wishes. Thank you for always being by my side. I love you so much, mom!

Tạm dịch: Giáng sinh này, con muốn gửi đến mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên cạnh con. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh dành cho bạn bè

1. With all good wishes for a wonderful and happy Christmas season, hope things are going all right with you. Merry Christmas! 

Tạm dịch: Cùng với những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh tuyệt vời và hạnh phúc, hy vọng rằng mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ với bạn. Giáng sinh vui vẻ!

2. Christmas waves a magic wand over this world, making everything softer than snowflakes and all the more beautiful. Wish you a magical Christmas, my friend!

Tạm dịch: Giáng sinh vẫy một chiếc đũa thần trên thế giới này, làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn những bông tuyết và tất cả đều đẹp hơn. Chúc bạn một Giáng sinh kỳ diệu, bạn của tôi!

3. I hope you know how much I value our friendship. I wish you a happy Christmas and I will be your best friend forever. Merry Christmas!

Tạm dịch: Tôi hy vọng bạn biết tôi coi trọng tình bạn của chúng ta như thế nào. Tôi chúc bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và tôi sẽ là người bạn tốt nhất của bạn mãi mãi. Giáng sinh vui vẻ!

4. You make the stars shine brighter and winter days warmer just by being in my life. Merry Christmas to my favorite person in the world. 

Tạm dịch: Bạn làm cho những vì sao tỏa sáng hơn và những ngày mùa đông ấm áp hơn khi ở trong cuộc đời tôi. Chúc giáng sinh vui vẻ cho người tôi yêu nhất trên thế giới.

5. May this wonderful time of the year touch your heart in a special way. Wishing you much happiness not just today, but throughout the New Year. Merry Christmas. 

Tạm dịch: Cầu mong khoảng thời gian tuyệt vời này trong năm chạm đến trái tim bạn theo một cách đặc biệt. Chúc bạn nhiều hạnh phúc không chỉ hôm nay mà trong suốt năm mới. Giáng sinh vui vẻ.

5. I hope Santa is good to you this year because you only deserve the best. Merry Christmas, my best friend!

Tạm dịch: Tôi hy vọng ông già Noel sẽ tốt với bạn trong năm nay vì bạn chỉ xứng đáng với những điều tốt nhất. Giáng sinh vui vẻ, bạn thân của tôi!

6. There are not many gifts I want to give to you this Christmas. Peace, love, joy and happiness are all presents I am sending to you. Merry Christmas!

Tạm dịch: Không có nhiều món quà mà tôi muốn tặng cho bạn trong Giáng sinh này. Bình yên, tình yêu, niềm vui và hạnh phúc là tất cả những món quà tôi muốn gửi đến bạn. Giáng sinh vui vẻ!

7. Christmas is the proof that this world can become a better place if we have lots of people like you who fill it with happiness and hope. Merry Christmas, my best friend!

Tạm dịch: Christmas is the proof that this world can become a better place if we have lots of people like you who fill it with happiness and hope. Merry Christmas, my best friend!

8. Our friendship has proved to me that truly all I want for Christmas, is you! Merry Christmas, my dearest friend!

Tạm dịch: Tình bạn của chúng tôi đã chứng minh cho tôi thấy rằng thực sự tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh, là bạn! Giáng sinh vui vẻ, người bạn thân yêu nhất của tôi!

9. Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your family!

Tạm dịch: Giáng sinh là để dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Đó là về việc tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc sẽ tồn tại suốt đời. Chúc mừng giáng sinh tới bạn và gia đình!

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh dành cho người yêu

1. Love, peace and joy came down on Earth on Christmas day to make you happy and cheerful. Merry Christmas, my babe! I love you so much!

Tạm dịch: Tình yêu, hòa bình và niềm vui đã đến trên Trái đất vào ngày Giáng sinh để làm cho em hạnh phúc và vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ, em yêu của anh! Anh yêu em rất nhiều!

2. You are special, you are unique! May your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas! I love you!

Tạm dịch: Anh thật đặc biệt và anh là duy nhất! Chúc Giáng sinh của anh cũng đặc biệt và độc đáo như anh vậy! Giáng sinh vui vẻ! Em yêu anh!

3. May your Christmas be filled with special moments, warmth, peace and happiness. Wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness! I love you a lot!

Tạm dịch: Chúc Giáng sinh của em tràn ngập những khoảnh khắc đặc biệt, ấm áp, bình an và hạnh phúc. Chúc em đón Giáng sinh an lành và một năm hạnh phúc! Anh yêu em rất nhiều!

4. Christmas time is here! I hope you have a wonderful day and a happy new year. Merry Christmas, baby! I love you so much!

Tạm dịch: Giáng sinh đến rồi! Em hy vọng anh có một ngày tuyệt vời và một năm mới hạnh phúc. Giáng sinh vui vẻ, anh yêu! Em yêu anh rất nhiều!

5. Faith makes all things possible. Hope makes all things work. Love makes all things beautiful. May you have all the three for this Christmas! Merry Christmas, darling! I love you!

Tạm dịch: Niềm tin biến mọi điều trở nên khả thi. Hy vọng làm cho mọi thứ hoạt động. Tình yêu làm cho vạn vật tươi đẹp. Chúc em có tất cả ba điều đó cho Giáng sinh này! Giáng sinh vui vẻ, em yêu! Anh yêu em!

6. You are my love, you are my life! Without you, my life would be demeaning, you stay in my heart and we will never be apart. Merry Christmas to a special girl in my life! I love you so much!

Tạm dịch: Em là tình yêu của anh, em là cuộc sống của anh! Nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ mất giá trị, em ở trong trái tim anh và chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Chúc giáng sinh vui vẻ cho một cô gái đặc biệt trong đời anh! Anh yêu em rất nhiều!

7. My Christmas is more awesome, more colourful and brighter, only because I have you beside me, every moment spent with you is truly special. You are in my life in every way, you make my days. Merry Christmas, my love! I love you!

Tạm dịch: Giáng sinh của anh tuyệt vời hơn, nhiều màu sắc hơn và rực rỡ hơn, chỉ vì có em bên cạnh, mỗi khoảnh khắc bên em đều thật sự đặc biệt. Em ở trong cuộc sống của anh theo mọi cách, em tạo nên những ngày của anh. Giáng sinh vui vẻ, tình yêu của anh! Em yêu anh!

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh dành cho đồng nghiệp

1. Merry Christmas and happy new year! I Hope you have a great holiday!

Tạm dịch: Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc! Tôi hy vọng bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời!

2. Thank you for always helping me at work. Wishing you and your family a merry Christmas!

Tạm dịch: Cảm ơn bạn đã luôn giúp đỡ tôi trong công việc. Chúc bạn và gia đình có một mùa Giáng sinh an lành!

3. You are my favorite colleague. I Hope you have a happy Christmas holiday.

Tạm dịch: Bạn là đồng nghiệp yêu thích của tôi. Tôi hy vọng bạn có một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ.

4. Enjoy this vacation with your family. Hope you will have a lot of fun and success. Merry Christmas!

Tạm dịch: Tận hưởng kỳ nghỉ này với gia đình của bạn. Hy vọng bạn sẽ có nhiều niềm vui và thành công. Giáng sinh vui vẻ!

5. Thank you for your help and enthusiasm. I really like you. Wishing you a warm Christmas with your loved ones.

Tạm dịch: Cảm ơn sự giúp đỡ và nhiệt tình của bạn. Tôi thực sự thích bạn. Chúc bạn có một mùa giáng sinh ấm áp bên những người thân yêu.

6. Christmas is here. I Hope you find a loving half, my colleagues.

Tạm dịch: Giáng sinh đã tới. Chúc các bạn tìm được một nửa yêu thương nhé các đồng nghiệp của mình.

7. Merry Christmas! Wish you better advancement in your work.

Tạm dịch: Giáng sinh vui vẻ! Chúc bạn ngày càng thăng tiến trong công việc.

8. I’m glad to have a colleague like you. Hope we will work together for longer. Merry Christmas to you.

Tạm dịch: Tôi rất vui khi có một đồng nghiệp như bạn. Hy vọng chúng ta sẽ làm việc cùng nhau lâu hơn. Chúc bạn giáng sinh vui vẻ.

9. Hope Santa will help you fulfill your wish. Merry Christmas, my colleague!

Tạm dịch: Hy vọng ông già Noel sẽ giúp bạn thực hiện ước nguyện của mình. Giáng sinh vui vẻ, đồng nghiệp của tôi!

10. What could be better than working with you? We will always be good colleagues. Merry Christmas!

Tạm dịch: Điều gì có thể tốt hơn khi làm việc với bạn? Chúng tôi sẽ luôn là những người đồng nghiệp tốt. Giáng sinh vui vẻ!

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh dành cho khách hàng, đối tác

1. Our company wishes you a merry Christmas with family and relatives.

Tạm dịch: Công ty chúng tôi kính chúc Quý khách một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình và người thân.

2. Thank you customer for accompanying us during the past time. Wishing you a merry Christmas.

Tạm dịch: Xin cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúc quý khách giáng sinh vui vẻ.

3. Our company wishes customers, a merry, warm, and happy Christmas with your loved one.

Tạm dịch: Công ty kính chúc Quý khách hàng một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc bên người thân yêu.

4. Noel has arrived, I wish all customers a wonderful holiday with their families.

Tạm dịch: Noel đã đến, xin kính chúc quý khách hàng có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình.

5. You are the driving force for our company to try harder. Sending you the sweetest Christmas wishes.

Tạm dịch: Bạn là động lực để công ty chúng tôi cố gắng hơn nữa. Gửi đến bạn những lời chúc giáng sinh ngọt ngào nhất.

6. Thank you for your trust. Merry Christmas to you, and have a happy new year.

Tạm dịch: Cảm ơn bạn đã tin tưởng. Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ, và có một năm mới hạnh phúc.

7. Merry Christmas! Wish you better advancement in your work.

Tạm dịch: Giáng sinh vui vẻ! Chúc bạn ngày càng thăng tiến trong công việc.

8. Christmas this year we wish customers always happy and happy. Hope we will also be serving you in the years to come.

Tạm dịch: Giáng sinh năm nay kính chúc quý khách hàng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng chúng tôi cũng sẽ được phục vụ bạn trong những năm tới.

9. Wishing you a very merry Christmas, a very warm winter with your family!

Tạm dịch: Chúc bạn có một mùa giáng sinh thật vui vẻ, một mùa đông thật ấm áp bên gia đình!

10. Customers are an invaluable gift to my company. Thank you for trusting us. Merry Christmas to you!

Tạm dịch: Khách hàng là món quà vô giá đối với công ty của tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi. Chúc bạn giáng sinh vui vẻ!

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh hay và ý nghĩa

1. Fill your heart with the warmth that is the closeness of your family, friends and loved ones this holiday season and forever. Merry Christmas!

Tạm dịch: Hãy lấp đầy trái tim bạn với sự ấm áp là sự gần gũi của gia đình, bạn bè và những người thân yêu của bạn trong mùa lễ này và mãi mãi. Giáng sinh vui

2. It’s Christmas time! May love, success, luck and friendship come knocking at your door throughout this Christmas season. Merry Christmas!

Tạm dịch: Đây là thời gian Giáng sinh! Cầu mong tình yêu, thành công, may mắn và tình bạn sẽ đến gõ cửa nhà bạn trong suốt mùa Giáng sinh này. Giáng sinh vui vẻ!

3. Wish Santa brings you the gift of never ending happiness this Christmas! May you and your family be blessed abundantly. Merry Christmas!

Tạm dịch: Chúc ông già Noel mang đến cho bạn món quà hạnh phúc không bao giờ cạn trong Giáng sinh này! Cầu chúc cho bạn và gia đình bạn được ban phước dồi dào. Giáng sinh vui vẻ!

4. I wish you a wonderful holiday. May this Christmas bring you comfort, joy, peace and happiness to last throughout the coming year! Merry Christmas!

Tạm dịch: Tôi chúc bạn một kỳ nghỉ tuyệt vời. Cầu mong Giáng sinh này sẽ mang lại cho bạn sự thoải mái, vui vẻ, bình an và hạnh phúc kéo dài trong suốt năm tới! Giáng sinh vui vẻ!

5. Wishing you a wonderful Christmas day. Hope you will create a lot of beautiful and special memories with your family and friends. Merry Christmas!

Tạm dịch: Chúc bạn một ngày Giáng sinh tuyệt vời. Hi vọng bạn sẽ tạo được thật nhiều kỉ niệm đẹp và đặc biệt bên gia đình và bạn bè của mình. Giáng sinh vui vẻ!

6. It seems that Christmas time is here once again. I wish the merriest of Christmas to you and your loved ones, and I wish you happiness and prosperity in the year ahead. Merry Christmas!

Tạm dịch: Có vẻ như thời gian Giáng sinh lại đến rồi. Tôi cầu chúc Giáng sinh an lành nhất cho bạn và những người thân yêu của bạn, và tôi cầu chúc bạn hạnh phúc và thịnh vượng trong năm tới. Giáng sinh vui vẻ!

7. They say the best of all Christmas gifts is the presence of a happy family all wrapped up in each other. Wishing you an amazing Christmas surrounded by your precious family, and many success for the coming year. Merry Christmas!

Tạm dịch: Họ nói rằng món quà tuyệt vời nhất trong tất cả những món quà Giáng sinh là sự hiện diện của một gia đình hạnh phúc và quấn quýt bên nhau. Chúc bạn có một Giáng sinh tuyệt vời bên gia đình quý giá của mình, và nhiều thành công trong năm tới. Giáng sinh vui vẻ!

Trên đây là toàn bộ những lời chúc Giáng sinh tiếng Anh hay và ý nghĩa. Chúc các bạn có một Giáng sinh an lành bên bạn bè và người thân. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn gì trong qua trình học tập và sử dụng tiếng Anh, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với Wow English qua phiếu dưới đây để nhận được tư vấn miễn phí nhé!

>>>Xem thêm: Chúc mừng năm mới bằng Tiếng Anh [2021] đơn giản, ngắn gọn, hay và ý nghĩa nhất

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ cần điền đầy đủ thông tin bên dưới, tư vấn viên của WOWENGLISH sẽ gọi điện và tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn và!

XEM THÊM CÁC KHÓA HỌC

[one_second][list icon=”icon-lamp” image=”” title=”KHÓA E-TOTAL” link=”https://wowenglish.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-trong-vong-4-6-thang/” target=”new_blank” animate=”” rel”nofollow”]GIAO TIẾP TỰ TIN[/list][/one_second] [one_second][list icon=”icon-lamp” image=”” title=”LAZY ENGLISH” link=”https://wowenglish.edu.vn/hoc-tieng-anh-voi-lazy-english/” target=”new_blank” animate=”” rel”nofollow”]PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY[/list][/one_second]

Học thêm