CẤU TRÚC SUGGEST

Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải bạn học nào cũng có thể thành thạo cấu trúc ngữ pháp này. Do đó, đội ngũ giảng viên của Wow English đã tổng hợp toàn bộ những kiến thức cần thiết nhất trong bài viết này. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc suggest một cách chi tiết, chính xác và đầy đủ nhất nhé!

Cấu trúc suggest

Cấu trúc Suggest gồm những loại nào?

Cấu trúc 1:

Suggest + N (đề xuất cái gì đó)

► Trong trường hợp này thì những cụm danh từ sẽ được dùng để làm tân ngữ của động từ suggest.

Ví dụ:

 • I suggest a cocacola with that dish. (Tôi đề nghị dùng cocacola với món ăn đó.)

► Trong trường hợp muốn nói đến đối tượng mà nhận được lời đề nghị, ta sẽ sử dụng “to”.

Ví dụ:

 • “My mother suggested an English course I could sign up for at the begining of the year”. Hoặc
 • “My mother suggested an English course to me which I could sign up for at the begining of the year.” (Mẹ của tôi đề xuất cho tôi một khóa học tiếng Anh mà tôi có thể đăng ký vào đầu năm.)

(Không được dùng: My mother suggested me an English course…)

Cấu trúc 2:

Suggest + “that” (đề xuất nên làm gì đó)

► Khi muốn đưa ra một đề xuất, ta có thể sử dụng mệnh đề “that” đi sau động từ suggest. Ở những tình huống không trang trọng, chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ “that” ra khỏi mệnh đề.

 • Ví dụ: I suggest (that) we have lunch at the canteen. (Tôi đề nghị chúng ta nên ăn trưa ở căng-tin.)

Chú ýTrong trường hợp dùng mệnh đề “that” thì động từ đi theo sau sẽ luôn ở dạng nguyên mẫu không có “to”.

 • Ví dụ: The doctor suggested that she eat well. (Bác sĩ khuyên cô ấy nên ăn uống đầy đủ)

→ Chủ ngữ là “she” nhưng động từ “eat” không chia

► Khi muốn đề nghị hoặc đề xuất một việc gì đó trong quá khứ, ta có thể dùng “should” trong mệnh đề “that”.

Ví dụ:

 • His doctor suggested that he should reduce his working hours and take more exercise. (Bác sĩ của anh ấy đề nghị anh ấy nên giảm giờ làm và tập thể dục nhiều hơn)

Cấu trúc 3:

Suggest + V-ing (đề xuất làm gì đó)

Ta có thể dùng V-ing đi sau động từ suggest khi muốn nói đến một hành động nhưng lại không nói cụ thể là ai sẽ làm hành động đó.

Ví dụ:

 • She suggested travelling together for safety, since the area was so dangerous. (Cô ấy đề xuất nên đi du lịch cùng nhau cho an toàn vì khu vực đó rất nguy hiểm)

Cấu trúc 4:

Suggest + wh-question

Ở đây, câu hỏi Wh_ chính là các từ để hỏi như who, what, where, when, how…. Khi các từ để hỏi đi cùng với suggest, chúng có ý nghĩa là gợi ý làm như thế nào, ở đâu, như thế nào đó…

Ví dụ:

 • Could you suggest where I might be able to buy a nice dress for my girlfriend?. (Bạn có thể gợi ý cho tôi 1 chỗ để tôi có thể mua một cái váy thật đẹp cho bạn gái của tôi không?)
 • Could you suggest what I should eat for lunch today? (Bạn có thể gợi ý tôi nên ăn gì trưa nay được không?)

Cấu trúc Suggest có những cách sử dụng nào?

Thường thường, cấu trúc suggest được sử dụng để nói chung chung, không ám chỉ một đối tượng cụ thể nào trong những tình huống trang trọng hay khi người nói muốn đưa ra một lời khuyên, muốn đưa ra một đề nghị hay để nói gợi ý gián tiếp… Suggest được dùng chủ yếu với 5 trường hợp dưới đây, hãy cùng đi tìm hiểu ngay nhé!

Dùng cấu trúc [suggest + “that” + S + V] khi ta muốn khuyên thẳng thừng một người hay một nhóm người cụ thể.

Ví dụ:

 • “I suggest that everyone perform the assigned task well” (Tôi đề nghị tất cả mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao)

Lưu ý: [suggest + “that” + S + V] thường có subjunctive-verb đi sau trong tiếng Anh Mỹ, tuy nhiên trong tiếng Anh Anh, thường có “should” theo sau [suggest + “that” + S + should + V]:

Ví dụ:

 • I suggested that Jenny exercise more. (Tôi đề nghị Jenny nên tập thể dục nhiều hơn)

→ Không có “s” ở từ “exercise” vì đó là động từ subjunctive, tuy nhiên trong tiếng Anh Mỹ có thể nói “I suggested that Jenny exercises (or exercised) more”, nhưng cách viết này không chuẩn và chúng ta nên tránh dùng trong văn viết.

Ta nên viết: I suggested that Marie should exercise more.

► Khi dùng Present Continuous (Hiện tại tiếp diễn) với “suggest” (I am suggesting that…) (tôi đang định đề nghị…), cho ta thấy người nói muốn đề nghị một điều gì đó hoặc định giải thích tại sao mình lại khuyên vậy.

Ví dụ: I’m suggesting that we do something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution.

(Tôi đang định đề nghị làm chuyện gì đó để loại bỏ sự bất đồng này, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết nào hoàn hảo)

► Trong văn phong nói, người ta thường sẽ dùng cấu trúc “suggest that” sau:

 • I suggested that he should buy a new car.
 • I suggested that he bought a new car.
 • I suggested that he buy a new car.
 • I suggested his buying a new car.
 • I suggested your going to the park.
 • I suggest you go to the park.
 • I suggest your going to the park.
 • I suggest going to the park.

Cấu trúc suggest được sử dụng để đề cử, tiến cử (một người) phù hợp với 1 chức vụ hay gợi ý (một vật) có thể dùng cho mục đích nào đó.

Ví dụ:

 • We suggested her for the post of Minister of the Interior. (Chúng tôi đã đề cử bà ta giữ chức vụ̣ Bộ trưởng Nội vụ)

(Món đồ, sự việc) nhắc nhở cần xem xét, cần làm điều gì đó.

Ví dụ:

 • The glove suggests that he was at the scene of the crime.(Chiếc găng tay cho thấy anh ta đã có mặt tại hiện trường vụ án.)

Gợi ý gián tiếp, nói bóng gió; không nói thẳng, nói rõ

Ví dụ:

 • I didn’t tell her to leave, I only suggested it. (Tôi đâu có biểu cô ấy đi đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà)

Cấu trúc [suggest + gerund] được sử dụng chủ yếu trong các tình huống trang trọng, để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào

Trong các cấu trúc mà không phải tất cả người nghe hay người đọc đều có thể làm theo lời khuyên ấy: 

Ví dụ:

 • Why suggest going to Nha Trang in June when the sea is the most jammed? (Sao lại khuyên đến Nha Trang vào tháng Sáu khi bãi biển này đông nghịt người?)

Cũng sử dụng cấu trúc này khi muốn nhấn mạnh điều mình đề nghị, chứ không phải để nhấn mạnh người thực hiện hành động trong lời đề nghị ấy:

Ví dụ:

 • She also suggests going with your mother to her appointments. (Cô ta cũng khuyên nên đi với mẹ đến chỗ hẹn hò với cô ta.)

Đôi khi người viết hoặc người nói muốn tránh ám chỉ người đọc là người có vấn đề, vì vài lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ mà ta dùng cấu trúc suggest + gerund:

Ví dụ:

 • I suggest planning ahead. (Tôi đề nghị nên lập kế hoạch trước.)

Trong ví dụ này, người nói muốn tránh không nói “I suggest (that) you…” vì không muốn ngụ ý rằng chính người đọc là người đang bị ảnh hưởng đến vấn đề đang đề cập đến, tránh không làm người đọc, người được nhắc đến tức giận.

Thông thường cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh suggest + gerund dùng ở trong văn viết, vì văn viết thường trang trọng hơn văn nói.

Bài tập Cấu trúc Suggest (có đáp án chi tiết)

Bài tập

Bài 1: Điền đúng dạng của các động từ trong ngoặc

1. I suggest__________ (collect) new pens and pencils.

2. I suggest (collect) __________unused notebooks.

3. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the internet or on radio.

4. I suggest that you (practice) __________speak English sentences.

5. I suggest____________ (play) badminton after school.

6. I suggest (take) _________a taxi home

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. My mother suggested me _____ harder to pass the exam.

A. studies B. study  C. studying


2. The professor suggested she _____ the research before May.

A. summit    B. summiting    C. summits


3. Her leader suggested _____ on time.

A. being     B. be     C. is


4. Jenny suggests they _____ a meeting every month.

A. should have    B. have    C. Both are correct


5. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

A. get    B. gets    C. got


6. We have suggested _____ to London for this summer vacation.

A. going    B. go     C. should go


7. My father suggests that I _____ volleyball to have good health.

A. should play    B. playing    C. plays


8. We suggest _____ a letter to our grandfather.

A. send    B. sending C. sent


9. I suggested that we _____ James to the party.

A. should invite B. invite  C. Both are correct


10. Lisa has suggested _____ to the park for a walk.

A. went 

  B. goes     C. going

 

Đáp án

Bài 1:

1. collecting

2. colleting

3. listen 

4. practice

5. playing 

6. taking

Bài 2:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. A

6. A

7. A

8. B

9. C

10. C

Trên đây là tổng quan về cấu trúc suggest trong tiếng Anh của đội ngũ giảng viên Wow English về cách sử dụng của chúng. Hy vọng các em có thể sử dụng thành thạo các cấu trúc vô cùng phổ biến này. Nếu còn bất cứ khó khăn gì khi ôn tập hãy liên hệ ngay 0982.900.085 để được hỗ trợ.

>>>Xem thêm: 

 

Học thêm