Tổng hợp 50+ câu nói tiếng anh hay ý nghĩa nhất

Tổng hợp 50+ câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa nhất về tình bạn, tình yêu và cuộc sống, giúp bạn thoải mái thể hiện tâm tư, suy nghĩ của mình. Cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây cùng WOW English nhé!

I. Những câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa nhất về cuộc sống

1. Life is a journey, not a destination.

(Cuộc sống là một cuộc hành trình, không phải điểm đến.)

2. Life is what you make it.

(Cuộc sống là những gì bạn tự tạo nên.)

3. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that’s why it’s called the present.

(Hôm qua là quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn, hôm nay là một món quà, đó là lý do vì sao nó được gọi là hiện tại.)

4. Happiness is not a destination, it’s a way of life.

(Hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một lối sống.)

5. Life is tough, but so are you.

(Cuộc sống khó khăn, nhưng bạn cũng vậy.)

những câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa nhất về cuộc sống 

6. Don’t count the days, make the days count.

(Đừng đếm những ngày, hãy làm cho những ngày trở nên ý nghĩa.)

7. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.

(Cuộc sống chỉ chiếm 10% điều gì xảy ra với bạn và 90% là cách bạn phản ứng với nó.)

8. In the end, we only regret the chances we didn’t take.

(Cuối cùng, chúng ta chỉ hối tiếc những cơ hội mà chúng ta không nắm bắt.)

9. Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc sống ngắn ngủi, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.

10. I’m not lazy, I’m just on energy-saving mode.

(Tôi không lười biếng, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng.)

11. I put the ‘elusive’ in exclusive.

Tôi thêm từ “khó nắm bắt” vào từ “độc đáo”.

12. Life is like a rollercoaster, and I’m not strapped in.

(Cuộc sống giống như một trò chơi tàu lượn, và tôi không thắt dây an toàn.)

13. I may be a disaster, but I’m an organized one.

(Tôi có thể là một thảm họa, nhưng tôi là một thảm họa có tổ chức.)

14. I don’t need anger management, I need people to stop pissing me off.

(Tôi không cần kiểm soát cơn giận, tôi cần mọi người ngừng làm tôi tức giận.)

15. I followed my heart, and it led me to the fridge.

(Tôi đi theo trái tim mình, và nó dẫn tôi đến tủ lạnh.)

II. Một số câu nói tiếng Anh ý nghĩa về tình bạn

1. A true friend is a treasure that time cannot fade.

(Một người bạn đích thực là kho báu mà thời gian không thể làm mờ đi.)

2. Friendship is a flower that blooms in the garden of the heart.

(Bạn bè là bông hoa nở trong khu vườn của trái tim.)

3. Friends are the pillars that hold us up when our wings forget how to fly.

(Bạn bè là những cột trụ nâng đỡ chúng ta khi đôi cánh quên cách bay.)

4. A friend is like a puzzle piece that completes the picture of your life.

(Một người bạn giống như một mảnh ghép hoàn thiện bức tranh cuộc đời bạn.)

5. A friend is like a star that guides you through the darkest nights.

(Một người bạn giống như một ngôi sao hướng dẫn bạn qua những đêm tối đen tối.)

một số câu nói tiếng Anh ý nghĩa về tình bạn6. The best mirror is the reflection of a true friend.

(Gương phản chiếu tốt nhất là sự phản ánh của một người bạn đích thực.)

7. In the garden of friendship, laughter is the sunshine that makes flowers bloom.

(Trong khu vườn của tình bạn, tiếng cười là ánh nắng mặt trời làm cho hoa nở.)

8. A friend is the candle that lights up your path in the darkest times.

(Một người bạn là ngọn nến soi đường dẫn bạn qua những thời khắc tối tăm nhất.)

9. In the tapestry of life, friends are the vibrant threads that add color and warmth.

(Trong tấm thảm cuộc đời, bạn bè là những sợi chỉ sặc sỡ làm thêm màu sắc và ấm áp.)

10. Friendship is the sweet melody that makes the symphony of life harmonious. (Tình bạn là giai điệu ngọt ngào làm cho bản giao hưởng cuộc đời trở nên hài hoà.)

III. Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu

1. You are the reason why my heart sings.

(Em là lý do khiến trái tim anh vang lên.)

2. In your arms, I’ve found my safe haven.

(Trong vòng tay em, anh đã tìm thấy nơi ẩn náu an toàn.)

3. In your eyes, I see a thousand stars shining.

(Trong đôi mắt em, anh thấy ngàn ngôi sao tỏa sáng.)

4. You are the missing piece of my puzzle.

(Em là mảnh ghép thiếu sót trong bức tranh cuộc đời tôi.)

5. Love is the bridge that connects two souls.

(Tình yêu là cây cầu nối hai tâm hồn.)

6. With you, every moment is a fairytale.

(Bên cạnh em, mỗi khoảnh khắc đều như một câu chuyện cổ tích.)

7. You are the reason why my heart sings.

(Em là lý do khiến trái tim anh vang lên.)

8. I love you not only for who you are, but also for who I am when I am with you.

(Anh yêu em không chỉ vì em là ai, mà còn vì anh là ai khi bên cạnh em.)

9. In your smile, I see the reflection of my happiness.

(Trong nụ cười em, anh thấy phản ánh niềm hạnh phúc của mình.)

10. To me, you are perfect – Love Actually

(Đối với anh, em thực sự hoàn hảo.)

câu nói tiếng anh hay về tình yêu

IV. Tổng hợp câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa nhất truyền động lực

1. The best way to predict the future is to create it – Peter Drucker

(Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

2. Believe you can and you’re halfway there – Theodore Roosevelt

(Dám tin bạn có thể, bạn đã đi được một nửa đường.)

3. The only way to achieve the impossible is to believe it is possible – Charles Kingsleigh (Alice in Wonderland)

(Chỉ có một cách để đạt được điều không thể là tin rằng nó là có thể.)

4. It always seems impossible until it’s done – Nelson Mandela

(Nó luôn luôn trông có vẻ không thể cho đến khi đã hoàn thành.)

5. Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts – Winston Churchill

(Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là cái chết: Điều quan trọng là dũng cảm để tiếp tục.)

6. Don’t watch the clock; do what it does. Keep going – Sam Levenson

(Đừng nhìn vào đồng hồ; làm điều mà nó làm. Tiếp tục đi.)

7. Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life – Steve Jobs

(Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.)

8. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today – Franklin D. Roosevelt

(Điều duy nhất giới hạn khả năng thực hiện của chúng ta trong ngày mai sẽ là nỗi hoài nghi của chúng ta ngày hôm nay.)

9. Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny – C.S. Lewis

(Những khó khăn thường chuẩn bị cho những người bình thường đối với một định mệnh phi thường.)

10. You are never too old to set another goal or to dream a new dream – C.S. Lewis

(Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu mới hoặc mơ ước một giấc mơ mới.)

những câu nói tiếng anh truyền động lực

V. Một số câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

1. An investment in knowledge pays the best interest – Benjamin Franklin

(Khoản đầu tư vào tri thức mang lại lợi ích tốt nhất.)

2. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere – Chinese Proverb

(Học hành là kho báu sẽ theo chủ nhân của nó khắp mọi nơi.)

3. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world – Nelson Mandela

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)

4. Learning never exhausts the mind – Leonardo da Vinci

(Học hành không bao giờ làm kiệt quệ tâm hồn.)

5. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire – William Butler Yeats

(Giáo dục không phải là đổ đầy một cái thùng, mà là thắp sáng một ngọn lửa.)

6. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today – Malcolm X

(Giáo dục là hộ chiếu tới tương lai, bởi ngày mai thuộc về những ai chuẩn bị cho nó từ hôm nay.)

7. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go – Dr. Seuss

(Càng đọc nhiều, bạn sẽ biết nhiều điều hơn. Càng học hỏi, bạn sẽ đi đến nhiều nơi hơn.)

8. Education is not preparation for life; education is life itself – John Dewey

(Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống chính mình.)

9. Learning is like rowing upstream: not to advance is to drop back – Chinese Proverb

(Học hành giống như chèo xuôi ngược dòng: không tiến lên là tụt lại.)

10. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet – Aristotle

(Ngọn gốc của giáo dục là đắng, nhưng quả trái lại ngọt ngào.)

những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh

VI. Những câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa nhất của người nổi tiếng

1. Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can’t lose – Bill Gates

(Thành công là một người thầy tồi tệ. Nó quyến rũ những người thông minh vào tưởng rằng họ không thể thất bại.)

2. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today – Franklin D. Roosevelt

(Giới hạn duy nhất đối với viễn cảnh của chúng ta trong tương lai sẽ là những nỗi nghi ngờ của chúng ta hôm nay.)

3. Be the change that you wish to see in the world – Mahatma Gandhi

(Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trong thế giới.)

4. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends – Martin Luther King Jr.

(Cuối cùng, chúng ta sẽ nhớ không những lời của kẻ thù, mà là sự im lặng của bạn bè.)

5. “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works – Steve Jobs

(Thiết kế không chỉ là vẻ ngoài và cảm giác. Thiết kế là cách nó hoạt động.)

những câu nói hay ý nghĩa nhất của người nổi tiếng

Xem thêm:

Trên đây là tổng hợp 50+ câu nói tiếng anh hay ý nghĩa nhất về tình bạn, tình yêu và cuộc sống. Hy vọng rằng những câu nói này đã truyền cảm hứng và động lực cho bạn trong việc học tập và công việc. Nếu bạn muốn khám phá thêm nhiều câu châm ngôn ý nghĩa khác, hãy theo dõi trang web của WOW English. Đừng quên kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình miễn phí tại đây để lựa chọn chủ đề phù hợp khi học từ vựng nhé!

Học thêm