0982.900.085

TÀI LIỆU

Tháng Bảy 22, 2019

Học từ vựng tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề: Động vật (P4)

Tiếp tục với chủ đề động vật, bài viết ngay hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá các loài côn trùng và một sốp động […]
Tháng Bảy 21, 2019

Học từ vựng tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề: Động vật (P3)

Tiếp tục với chủ đề học từ vựng tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề động vật, bài viết chia sẻ hôm nay sẽ cung cấp […]
Tháng Bảy 19, 2019

Những cụm động từ – Phrasal Verb phổ biến ( phần 1)

Phrasal Verb là sự kết hợp của động từ theo sau nó là giới từ hay trạng từ để tạo thành những nghĩa khác với nghĩa […]
Tháng Bảy 19, 2019

Học từ vựng tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề: Động vật (P1)

Thế giới động vật luôn đang dạng, phong phú, đủ các loài từ trên trời, dưới nước, trên mặt đất, trong lòng đất,… Bất cứ ở […]
Tháng Bảy 18, 2019

Những bài học tiếng Anh giao tiếp cơ bản: Chủ đề nghề nghiệp (P2)

Tiếp nối chuỗi bài “Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề”, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng về nghề nghiệp (phần […]
Tháng Bảy 16, 2019

Những câu giao tiếp bằng tiếng Anh thông dụng trong đời sống và công việc

Học tiếng Anh giao tiếp thì chắc chắn chúng ta phải học các câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng để sử dụng chúng thường xuyên […]