Chùm ảnh sự kiện tri ân học viên Wow Hallowen
Tháng Mười Một 1, 2014
E- Base 0301 – Lớp chúng mình rất rất vui
Tháng Mười Một 3, 2014

Bên cạnh các buổi học chính tại trung tâm, Wow English thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa “săn tây” hàng tuần để mọi người có cơ hội được thực hành sử dụng tiếng Anh trong thực tế. Đây cũng là cơ hội để các học viên được gần gũi nhau hơn, vui vẻ hơn và ngày càng tiến bộ 🙂