0982.900.085

Danh mục học tiếng Anh: VUI HỌC TIẾNG ANH

Thư giãn học tiếng anh cùng Wow English

[HỌC TIẾNG ANH]- Câu chuyện về UP

[wowenglish.edu.vn] Trong tiếng Anh có một từ chỉ có hai ký tự, và xét về nghĩa thì nó có nhiều nghĩa hơn bất kỳ từ có hai ký tự khác. Từ đó là ‘UP’. Trong từ điển, từ này được sử dụng như [adv] – trạng từ, [prep] – giới từ, [adj] – tính từ […]

HỌC 3000 TỪ TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT

Cùng học tiếng anh bằng bài thơ lục bát vui này nhé ^_^ Hello có nghĩa xin chào Goodbye tạm biệt, thì thào Wisper Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ Thấy cô gái đẹp See girl beautiful I want tôi muốn, kiss hôn Lip môi, Eyes mắt … sướng rồi … oh yeah! Long dài, […]