0982.900.085

tiếng Anh

Tháng Mười Hai 13, 2015
Thuyết trình tiếng Anh hoàn hảo (5)

10 bí mật giúp bạn có bài thuyết trình hoàn hảo (phần 2)

6. Có bước chuyển rõ ràng giữa các phần Bạn không nên tạo cảm giác “hẫng” khi đột ngột chuyển từ phần này qua phần khác […]