0982.900.085

VUI HỌC TIẾNG ANH

Tháng Tám 19, 2014

Sự nhạy cảm của bạn với Tiếng Anh

Sự nhạy cảm của bạn với Tiếng Anh Bạn muốn kiểm tra sự nhạy cảm của bạn với tiếng anh ? Đây là một trò chơi để […]
Tháng Tám 17, 2014

[HỌC TIẾNG ANH]- Câu chuyện về UP

[wowenglish.edu.vn] Trong tiếng Anh có một từ chỉ có hai ký tự, và xét về nghĩa thì nó có nhiều nghĩa hơn bất kỳ từ có […]
Tháng Tám 9, 2014

HỌC 3000 TỪ TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT

Cùng học tiếng anh bằng bài thơ lục bát vui này nhé ^_^ Hello có nghĩa xin chào Goodbye tạm biệt, thì thào Wisper Lie nằm, […]
Tháng Bảy 28, 2014

[HỌC TIẾNG ANH] – Học từ vựng bằng thơ

Học từ vững bằng thơ là một cách học Tiếng Anh rất hiệu quả! Television là truyền hình Băng ghi âm là tape, chương trình program […]