Cau-noi-truyen-cam-hung-albus-dumbledore

Cau-noi-truyen-cam-hung-albus-dumbledore-10

“Ngôn từ là, theo ý kiến không mấy khiêm tốn của tôi, là nguồn pháp thuật kỳ diệu bất tận của chúng ta.” – Albus Dumbledore (Harry Potter và Bảo bối Tử thần – J.K.Rowling).

“Ngôn từ là, theo ý kiến không mấy khiêm tốn của tôi, là nguồn pháp thuật kỳ diệu bất tận của chúng ta.” – Albus Dumbledore (Harry Potter và Bảo bối Tử thần – J.K.Rowling).

Both comments and trackbacks are currently closed.