Cau-noi-truyen-cam-hung-albus-dumbledore

Cau-noi-truyen-cam-hung-albus-dumbledore-1

“Tò mò không phải là tội lỗi. Nhưng cần cẩn trọng khi tò mò.” – Albus Dumbledore (Harry Potter và Chiếc cốc lửa – J.K.Rowling).

“Tò mò không phải là tội lỗi. Nhưng cần cẩn trọng khi tò mò.” – Albus Dumbledore (Harry Potter và Chiếc cốc lửa – J.K.Rowling).

Both comments and trackbacks are currently closed.