Cau-noi-truyen-cam-hung-albus-dumbledore

Cau-noi-truyen-cam-hung-albus-dumbledore-8

“Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu và luôn luôn chiến đấu rất quan trọng. Dù không thể tiêu diệt được kẻ thù, thì đó là cách duy nhất để hắn không thể lại gần.” – Albus Dumbledore (Harry Potter và Hoàng Tử Lai – J.K.Rowling).

“Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu và luôn luôn chiến đấu rất quan trọng. Dù không thể tiêu diệt được kẻ thù, thì đó là cách duy nhất để hắn không thể lại gần.” – Albus Dumbledore (Harry Potter và Hoàng Tử Lai – J.K.Rowling).

Both comments and trackbacks are currently closed.