Cau-noi-truyen-cam-hung-albus-dumbledore

Cau-noi-truyen-cam-hung-albus-dumbledore-4

“À, âm nhạc – Giáo sư lau mắt, nói – Điều kỳ diệu hơn tất cả những gì chúng ta đang làm ở đây.” – Albus Dumbledore (Harry Potter và Hòn đá phù thủy – J.K.Rowling).

“À, âm nhạc – Giáo sư lau mắt, nói – Điều kỳ diệu hơn tất cả những gì chúng ta đang làm ở đây.” – Albus Dumbledore (Harry Potter và Hòn đá phù thủy – J.K.Rowling).

Both comments and trackbacks are currently closed.