0982.900.085

Thực tập hành chính nhân sự

Tháng Ba 26, 2015

TUYỂN THỰC TẬP HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Yêu cầu Là sinh viên đang theo học ngành nhân sự, hoặc kinh tế, luật,……..muốn tìm hiểu thêm về các kiến thức thực tế từ cơ bản […]