Cho-den-khi-san-sang

Cho-den-khi-san-sang-5

“Chờ đợi cho đến khi bản thân cảm thấy sẵn sàng thực chất là một điều tồi tệ. Chẳng có ai sẵn sàng làm bất cứ điều gì cả. Chẳng có thứ gì gọi là “sẵn sàng”. Chỉ có hiện tại mà thôi. Hiện tại là khoảng thời gian đẹp nhất.” – Hugh Laurie

“Chờ đợi cho đến khi bản thân cảm thấy sẵn sàng thực chất là một điều tồi tệ. Chẳng có ai sẵn sàng làm bất cứ điều gì cả. Chẳng có thứ gì gọi là “sẵn sàng”. Chỉ có hiện tại mà thôi. Hiện tại là khoảng thời gian đẹp nhất.” – Hugh Laurie

Both comments and trackbacks are currently closed.