Cho-den-khi-san-sang

Cho-den-khi-san-sang-3

“Thời gian
Quá chậm khi đợi chờ
Quá nhanh khi ngần ngại
Quá dài cho kẻ đau khổ
Quá ngắn cho người hân hoan
Nhưng với người đang yêu, thời gian là vĩnh hằng.”

“Thời gian
Quá chậm khi đợi chờ
Quá nhanh khi ngần ngại
Quá dài cho kẻ đau khổ
Quá ngắn cho người hân hoan
Nhưng với người đang yêu, thời gian là vĩnh hằng.”

Both comments and trackbacks are currently closed.