Cho-den-khi-san-sang

Cho-den-khi-san-sang-1

Bạn không bao giờ biết bạn yêu một người thế nào cho đến khi bạn nhìn người ấy yêu một người khác.

Bạn không bao giờ biết bạn yêu một người thế nào cho đến khi bạn nhìn người ấy yêu một người khác.

Both comments and trackbacks are currently closed.