9-loi-khuyen-cho-cuoc-song-hanh-phuc-Tolstoy

9-loi-khuyen-cho-cuoc-song-hanh-phuc-Tolstoy-2

Nếu được hỏi điều gì là có ý nghĩa nhất đối với con người hiện tại, tôi sẽ chỉ nói: Vì Chúa, dừng lại một khoảnh khắc, ngừng làm việc và quan sát xung quanh.

Nếu được hỏi điều gì là có ý nghĩa nhất đối với con người hiện tại, tôi sẽ chỉ nói: Vì Chúa, dừng lại một khoảnh khắc, ngừng làm việc và quan sát xung quanh.

Both comments and trackbacks are currently closed.