0982.900.085

những cụm động từ - phrasal verb

Tháng Bảy 19, 2019

Những cụm động từ – Phrasal Verb phổ biến ( phần 1)

Phrasal Verb là sự kết hợp của động từ theo sau nó là giới từ hay trạng từ để tạo thành những nghĩa khác với nghĩa […]
Tháng Bảy 21, 2016

Những cụm động từ – Phrasal Verb phổ biến ( phần 2)

Phrasal Verb phổ biến trong tiếng Anh thường được sử dụng nhiều trong giao tiếp hàng ngày, đồng thời cũng thường xuyên xuất hiện trong các […]