0982.900.085

Sự nhạy cảm của bạn với Tiếng Anh

[HỌC TIẾNG ANH]- Câu chuyện về UP
August 17, 2014
I’m RED hot, I’m In the PINK, I’m BLUE and I’m GREEN with Envy
August 21, 2014

Sự nhạy cảm của bạn với Tiếng Anh

Sự nhạy cảm của bạn với Tiếng Anh

Bạn muốn kiểm tra sự nhạy cảm của bạn với tiếng anh ? Đây là một trò chơi để bạn làm việc đó. Bạn hãy nhìn từng câu rồi “phiên dịch” nó thành một cụm từ (phrase) hoặc một câu thành ngữ quen thuộc của tiếng Anh giao tiếp.

 tieng anh

Bạn muốn kiểm tra sự nhạy cảm của bạn với tiếng anh? Đây là một trò chơi để bạn làm việc đó. Bạn hãy nhìn từng câu rồi “phiên dịch” nó thành một cụm từ (phrase) hoặc một câu thành ngữ quen thuộc của tiếng anh. Sự nhạy bén là ở chỗ bạn “phiên dich” được những câu ấy ra.

Ví dụ chúng tôi viết:

Once

Time

Bạn có thể dịch thành “once upon a time” ( chữ one ở trên một chữ time, nhưng cụm này có nghĩa là “ngày xửa ngày xưa”. Trò này hơi khó nhưng các bạn cứ thử xem nhé!

  1. I dark I

  2. you the past

  3. chawhowhorge

  4. math the

  5. language

 Và đây là phần giải đáp:

 Dark in the eyes (chữ dark ở trong 2 chữ “I” và “I” đồng âm với “eye”. Cụm này có thể dịch thành “bóng tối trong đôi mắt”

  1. Put the past behind you (đặt “the past” sau từ “you”. Cụm này có nghĩa “Hãy bỏ quá khứ lại sau lưng bạn)

  2. Who’s in charge (chữ “who” (số nhiều) ở trong chữ “charge”.cụm này có nghĩa “ai đang trực”. “ai đang làm nhiệm vụ”…

  3. The aftermath (chữ “the” sau chữ math. Đây chỉ một từ có nghĩa là “hậu quả”

  4. Foreign language (có thể viết “four in language” (số 4 ở trong chữ language. “four in” đọc liền nhau thì đồng âm với “foreign” nên viết thành “foreign language” (ngoại ngữ). Hy vọng các bạn tìm được nhiều cụm từ kiểu như thế này nữa! ^^

 -st-

—————— Học tiếng anh thật đơn giản với Lazy English

Comments are closed.