9-loi-khuyen-cho-cuoc-song-hanh-phuc-Tolstoy

9-loi-khuyen-cho-cuoc-song-hanh-phuc-Tolstoy-5

Những người độc lập trong tư tưởng bỏ qua định kiến và nỗi sợ hãi để hiểu rõ mọi điều, cho dù chúng mâu thuẫn với phong tục, quyền lợi hay niềm tin của chính họ. Trạng thái tâm trí này không phổ biến, nhưng nó quyết định tư duy đúng đắn.

Những người độc lập trong tư tưởng bỏ qua định kiến và nỗi sợ hãi để hiểu rõ mọi điều, cho dù chúng mâu thuẫn với phong tục, quyền lợi hay niềm tin của chính họ. Trạng thái tâm trí này không phổ biến, nhưng nó quyết định tư duy đúng đắn.

Both comments and trackbacks are currently closed.