9-loi-khuyen-cho-cuoc-song-hanh-phuc-Tolstoy

9-loi-khuyen-cho-cuoc-song-hanh-phuc-Tolstoy-9

Hạnh phúc không chịu ảnh hưởng của những thứ bên ngoài mà phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận chúng.

Hạnh phúc không chịu ảnh hưởng của những thứ bên ngoài mà phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận chúng.

Both comments and trackbacks are currently closed.